Dlaczego mokradła? Dlaczego w górach?

Jednym z głównych nurtów kilkunastu ostatnich lat działalności Klubu Przyrodników jest ochrona i odtwarzanie mokradeł. Siedliska podmokle należą dziś do najsilniej zagrożonych ekosystemów, ich powierzchnia w ciągu ostatnich kilkuset lat zmniejszyła się kilkukrotnie, ponad połowa zagrożonych gatunków roślin i zwierząt to gatunki siedlisk hydrogenicznych - zależnych od wody. W latach 1995 - 2009 zrealizowaliśmy wiele powiązanych z tym tematem projektów, przede wszystkim na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe, na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Ich efektem jest skuteczna ochrona kilkunastu tysięcy hektarów różnego typu terenów podmokłych, a przy okazji retencja co najmniej kilku mln m3 wody.

Od roku 2007 nasze działania rozszerzyliśmy na tereny górskie, gdzie obszary podmokłe zostały przekształcone wyjątkowo silnie, a problem skutecznej retencji wody jest kluczowy dla ochrony przeciwpowodziowej całego kraju. W latach 2008-2009 w Sudetach Środkowych, wraz z Parkiem Narodowym Gór Stołowych i nadleśnictwami Świdnica, Wałbrzych, Lądek i Bystrzyca, zrealizowaliśmy finansowany przez EkoFundusz projekt koncentrujący się na odtwarzaniu niewielkich zbiorników wodnych i mikroretencji. W kilku obiektach rozpoczęliśmy też doświadczenia z odtwarzaniem ekosystemów torfowiskowych. Efektem zgromadzonej w projekcie wiedzy i pierwszych doświadczeń było wydanie książki "Poradnik ochrony mokradeł w górach", a także kolejny etap działań - realizowany obecnie, zaplanowany na lata 2009 - 2012 projekt "Ochrony i odtwarzania zagrożonych siedlisk hydrogenicznych w Sudetach Środkowych" zaplanowany do finansowania ze środków V Osi Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Aktualności

05-07-2016

Publikacja podsumowująca projekt

Mokradła Sudetów Środkowych i ich ochrona (Plik PDF)

więcej

05-07-2016

Wiosenne prace zakończone

Od końca lutego do połowy kwietnia, w bardzo zmiennych warunkach pogodowych, realizowano nie dokończone w ubiegłym roku prace w pięciu obiektach w Nadleśnictwie Kamienna Góra. Dokończono wycinki nalotów świerka, a...

więcej

05-07-2016

Zakończyliśmy I etap projektu

Do końca listopada 2010, zgodnie z harmonogramem projektu zrealizowano większość zadań zaplanowanych do realizacji w terenie. Zrealizowano wszystkie zaplanowane wycinki świerka, koszenia łąk, wycinki rdestowca oraz blokady spływu wody na...

więcej