Od końca lutego do połowy kwietnia, w bardzo zmiennych warunkach pogodowych, realizowano nie dokończone w ubiegłym roku prace w pięciu obiektach w Nadleśnictwie Kamienna Góra. Dokończono wycinki nalotów świerka, a z pozyskanego surowca wykonano blokady spływu w dawnych rowach i rynnach erozyjnych oraz obniżeniach powierzchniowych. Wykonano wszystkie zaplanowane prace, a wiosenne wody pozwoliły na bieżaco ocenić ich efekty.