Ochrona zagrożonych chwastów segetalnych na Opolszczyźnie.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 oraz e środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.