wobrazkach 001 1

Grodzenie kolekcji w gospodarstwie Adama Ulbrycha. 

wobrazkach 002

Nasiona chwastów są bardzo drobne, to cały tegoroczny zbiór.

wobrazkach 003

Ogrodzenie kolekcji w Muzeum w Bierkowicach.

wobrazkach 004

Rędzina w agrorezerwacie w Muzeum w Bierkowicach.

wobrazkach 005  wobrazkach 007

Transplantacja gatunków do kolekcji zachowawczej.       Kolekcja chwastów w Muzuem Wsi Opolskiej.

wobrazkach 006

Prace pielęgnacyjne w agrorezerwacie w Muzeum Wsi Opolskiej.

wobrazkach 008

Prace pielęgnacyjne w kolekcji zachowawczej w Muzuem Wsi Opolskiej.

wobrazkach 009

Tablica informacyjna agrorezerwatu w Muzuem Wsi Opolskiej.

wobrazkach 010

Prace w kolekcji.

wobrazkach 011

Kwitnący przewiercień okrągłolistny.

wobrazkach 012

Agrorezerwat w Komorznie.

wobrazkach 013

Agrorezerwat w Muzeum Wsi Opolskiej w szczycie kwitnienia.

wobrazkach 014

Kolekcja w Muzeum Wsi Opolskiej po jesiennych zasiewach.

wobrazkach 015

Kolekcja zachowawcza w Komorznie.

wobrazkach 016

Wsiewanie chwastow w kolekcji w Muzeum Wsi Opolskiej.

wobrazkach 017

Zbiór nasion.

Autorzy zdjęć: Arkadiusz Nowak, Sylwia Nowak, Andrzej Jermaczek.