"Próba oceny zarządzania najcenniejszymi lasami w Polsce" (w tym planowanie ochrony parków narodowych, obszary ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, ochrona lasów w parkach narodowych) – raport, 2016 r. | Plik PDF