Stanowisko KP w związku ze zmianami PZO obszaru Natura 2000 Na Policy PLH120012 | Plik PDF

Data wydania: 2016.03.21

Słowa kluczowe: gospodarka leśna, wilk, Canis lupus, ryś, Lynx lynx, niedźwiedź, Ursus arctos, zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje narciarskie