24 października 2022 r.  Wybór wykonawcy | PDF


10 października 2022 r.

 

ZAPYTANIE ofertowe | plik PDF

Formularz ofertowy i  pozostałe załączniki do oferty | plik DOCX

Kosztorys ofertowy | Plik XLSX

Dokumentacja techniczna | plik ZIP

 

 

 

Termin składania ofert: 17  października 2022 r. g. 15:00

 

Termin i miejsce realizacji zamówienia: 15 kwietnia 2023 r., Stacja Terenowa Klubu Przyrodników w Uniemyślu, gm. Lubawka

 

Formularz online do składania ofert

termin składania ofert minął