Związek Stowarzyszeń na Rzecz Odpowiedzialnego Leśnictwa (FSC Polska) został z dniem 30 grudnia 2014 r. zawieszony w prawach polskiej reprezentacji FSC.

FSC (Forest Stewardship Council) jest najbardziej rozpoznawalną organizacją o światowym zasięgu, zajmującą się tworzeniem i wdrażaniem standardów zrównoważonego i odpowiedzialnego leśnictwa, służących certyfikacji gospodarki leśnej. FSC działa w poszczególnych krajach poprzez krajowe organizacje FSC. Jedną z nich był polski Związek.

Klub Przyrodników był członkiem Związku Stowarzyszeń - FSC Polska, starając się w jego ramach, wykorzystując mechanizmy certyfikacji FSC, działać na rzecz lepszej dla przyrody gospodarki leśnej w Polsce. 3 grudnia 2014 r.
podjął jednak decyzję o wystąpieniu ze Związku, ponieważ uznał, że działania zarządu Związku oraz działania i bierność międzynarodowego FSC wobec certyfikacji lasów w Polsce, są szkodliwe dla odpowiedzialnego leśnictwa. W oczach Klubu Przyrodników, znak FSC, w wyniku rozwoju sytuacji w Polsce, utracił swoją wiarygodność. Informowaliśmy o tym we wcześniejszych Wiadomościach KP - dla przypomnienia ówczesne oświadczenie KP jest zamieszczone na:
Oświadczenie KP o wystąpieniu z FSC (PDF, pl)
Oświadczenie KP o wystąpieniu z FSC (PDF, en)