Ukazał się 3, nieco spóźniony, zeszyt XXXIII (2022) tomu Przeglądu Przyrodniczego. A w nim artykuły i notatki, o grzybach, chrząszczach, pszczołach, kaczkach, gawronach i dzięciołach. Kolejny, 4 zeszyt rocznika 2022 ukaże się w marcu.

Przegląd Przyrodniczy to recenzowany kwartalnik naukowy wydawany nieustająco od 33 lat przez Klub Przyrodników, początkowo, w latach 90 ubiegłego wieku, jako Lubuski Przegląd Przyrodniczy. Ukazuje się w wersji drukowanej oraz cyfrowej. Poświęcony jest przyrodzie Polski oraz problemom jej ochrony. Publikuje prace o charakterze dokumentacji fizjograficznej, artykuły poświęcone aktualnym problemom ochrony przyrody, materiały z organizowanych lub współorganizowanych przez Klub sesji naukowych oraz recenzje wydawnictw. Misją Przeglądu, od początków do dziś, jest wspieranie i promocja amatorskiego ruchu przyrodniczego, a także integracja przyrodników rożnych specjalności. Zachęcamy do korzystania z wersji cyfrowej, prenumeraty wersji drukowanej, propagowania pisma w swoich środowiskach i publikowania na jego łamach. Treść zeszytów (pliki pdf artykułów i notatek) oraz wszelkie dane dotyczące Przeglądu znaleźć można na stronie Wydawnictwa Klubu Przyrodników