Na stronie www.minrol.gov.pl, w zakładce PROW 2007-13, można znaleźć aktualny (z 12 czerwca) projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z załącznikami - wśród których jest aktualny projekt programów rolnośrodowiskowych. Jest to wersja po I rundzie negocjacji z Komisją Europejską.

Ciekawsze zmiany w stousnku do poprzednich wersji są następujące:
- W ramach działania "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" wspierane mają być tylko inwestycje ZMiUW "zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, w szczególności w zakresie nie powodowania pogorszenia stanu obszarów Natura 2000 oraz uzyskiwania decyzji wojewody dotyczącej warunków prowadzenia robót na obszarch cennych przyrodniczo"
- Poziom wsparcia na modernizację gospodarstw rolnych będzie na obszarach Natura 2000, obszarach azotanowych, ONW i w obszarach górskich nieco wyższy niż gdzie indziej.
- wsparcie na scalanie gruntów nie będzie dostępne na obszarach Natura 2000 i innych obszarach chronionych
- zalesianie wspierane z PROW będzie dostępne tylko poza obszarami Natura 2000 i będzie mogło dotyczyć tylko gruntów rolnych, sadów i odłogów (nie użytków zielonych), na terenie parku krajobrazowego będzie musiało być poświadczone przez konserwatora przyrody
- do programu rolnośrodowiskowego wrócił pakiet "użytki przyrodnicze" (550 zł/ha)
- nieco zmienione wysokości płatności rolnośrodowiskowych
- nie będzie działania "płatności Natura 2000", ale w ramach programów rolnośrodowiskowych płatności na obszarach Natura 2000 będą wyższe.
- Zaklada się że w przyszłości - po sporządzeniu w plaanach ochrony obowiązkowych wymogów dla rolnika - zostanie uruchomiony odrębny schemat płatności dla obszarów Natura 2000 (do tego czasu wsparcie w ramach programu rolnośrodowiskowego ze zwiększoną płatnością)

{moscomment}