TYLKO JEDNA ZIEMIA

- to motto przewodnie patronujące tego rocznym obchodom Zielonego Tygodnia, które będą miały miejsce w Charlemagne Building, w Brukseli. Program spotkań Zielonego Tygodnia 2008 bazuje na haśle zrównoważonego używania zasobów naszej planety Ziemi. Wyróżniono cztery bloki tematyczne: zarządzanie zanieczyszczeniami wody, zrównoważona konsumpcja i produkcja, przyroda i bioróżnorodność, zmiany klimatu. Organizatorzy pragną zwrócić uwagę na tempo rozwoju społeczeństwa: na prędkość z jaką zużywamy zasoby naturalne (woda, powietrze, etc.), na prędkość produkcji śmieci szybszą niż możliwość ich utylizacji. Organizatorzy alarmują: jeśli nie dokonamy zmian w naszym stylu bycia/ kulturze zachowania, przyszłe pokolenia utoną w ogromie naszych śmieci. Wydarzenie to jest szansą na wspólne spotkanie organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz sektora publicznego, szansą na debatę, wymianę poglądów czy przedstawienie przykładów najlepszych rozwiązań w tej tematyce, wypracowanych przez nich samych.

Więcej szczegółów na: http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html