W dniach 20 i 21 stycznia 2012r. odbyły się kolejne liczenia zimujących nietoperzy w ramach monitoringu zimowisk nietoperzy realizowanego przez PKKP. Objęte monitoringiem są zimowiska znajdujące się w ruinach browaru kuźnickiego oraz w kolektorze burzowym w Pile - Motylewie. W ruinach browaru liczenia odbywają się już od 11 sezonów, natomiast w motylewskiej rurze gościliśmy po raz piąty. W tym roku otarliśmy się o kolejne rekordy związane z ogólnymi liczebnościami nietoperzy tych zimowisk, ponieważ w ruinach browaru zimują 542 nietoperze (rekord z 2008r. to 545 nietoperzy), a w motylewskiej rurze - 2107 nietoperzy (rekord z 2009r. to 2230 nietoperzy). Natomiast padły rekordy związane z liczbą niektórych gatunków hibernujących nietoperzy:

a) kuźnicki browar: M. nattereri, P. auritus i B. barbastellus;

b) motylewska rura: M. daubentonii.

Tekst: Kamil Kryza