W okresie od lipca do sierpnia bieżącego roku można było zobaczyć w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pile, w Oddziale dla Dzieci przy ul. Buczka 14, wystawę poświęconą rezerwatowi przyrody Kuźnik przygotowaną przez nasze Koło. Wernisaż wystawy odbył się we wrześniu 2009r. w Muzeum Stanisława Staszica w Pile. Wystawa po raz drugi mogła być pokazana pilanom dzięki uprzejmości p. Iwony Belter, zastępcy dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile, za co bardzo dziękujemy. Tym razem naszą wystawę chcieliśmy pokazać dzieciom i młodzieży, które w okresie wakacyjnym odwiedzali pilską bibliotekę. Niestety z powodu ograniczonej powierzchni wystawienniczej mogła zostać pokazana tylko część edukacyjno-historyczna wystawy, poświęcona wybranym zagadnieniom dotyczącym rezerwatu Kuźnik oraz jego historii.

Tekst: Kamil Kryza