13.01.2010r. odbyło się dziewiąte liczenie zimujących nietoperzy w pozostałościach browaru kuźnickiego, leżącego w pobliżu rezerwatu "Kuźnik". Monitoringiem objęto zachowane pomieszczenia nadziemne i jedną z ocalałych sal podziemnych.
W ruinach browaru stwierdzono do tej pory hibernację siedmiu gatunków nietoperzy: nocka dużego (Myotis myotis), nocka rudego (M. daubentonii), nocka Natterera (M. nattereri), nocka Brandta / nocka wąsatka (M. mystacinus / brandtii) - gatunki w warunkach monitoringu zimowego nie są oznaczane, nocka Bechsteina (M. bechsteini), gacka brunatnego (Plecotus auritus) i mopka (Barbastella barbastellus). Najciekawszym akcentem obecnego liczenia było odkrycie nowego gatunku dla kuźnickiego hibernakulum - nocka łydkowłosego (M. dasycneme).
Łącznie odnotowano 416 nietoperzy. Jest to trzeci wynik pod względem liczebności w dotychczasowej historii monitoringu w kuźnickim browarze.

Kamil Kryza, Grzegorz Wojtaszyn