Od 1 czerwca 2018 r. obowiązki Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pełni decyzją premiera, Andrzej Szweda-Lewandowski, który w latach 2006-2007 oraz 2015-2018 był przy J. Szyszko podsekretarzem stanu – głównym konserwatorem przyrody.

Oficjalny komunikat:
www.gdos.gov.pl/andrzej-szweda-lewandowski-generalnym-dyrektorem-ochrony-srodowiska