Jak wiadomo, trwają prace sejmowe nad zmianą tzw. ustawy wiatrakowej, w kierunku redukcji ograniczeń w lokalizacji elektrowni wiatrowych. Generalną intencją posłów jest odblokowanie możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, co jest jednym z kamieni milowych KPO. W przekazie medialnym na temat prac dokonuje dyskusja nad kryteriami lokalizacji wiatraków od zabudowań. Zmieniana ustawa zawiera jednak także ograniczenia lokalizacji wiatraków względem form ochrony przyrody. Co w tej sprawie proponują projekty zmiany?

Do Sejmu wpłynęło łącznie osiem projektów zmiany ustawy, w tym: projekt rządowy, dwa projekty senackie i pięć projektów poselskich. Są dostępne na: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/proces.xsp  Jeden z projektów Senatu tu pomijamy bo dotyczy innego zagadnienia. Przedmiotem obecnych prac jest projekt rządowy, choć deklarowane jest włączenie do niego niektórych elementów innych projektów. Poniżej zestawiliśmy, jak brzmiałby przepis dotyczący form ochrony przyrody wg każdego z projektów:

 

Stan obecny – ustawa z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724.)

Art. 4.2. Odległość 10H wymagana jest również przy lokalizacji i budowie elektrowni wiatrowej od parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000, oraz od leśnych kompleksów promocyjnych.

 

Projekt rządowy – druk 2938

Art. 4c. 1. Zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000.  2. W przypadku lokalizacji elektrowni wiatrowej odległość elektrowni od: 1) parku narodowego – jest równa lub większa od 10H; 2) rezerwatu przyrody – wynosi nie mniej niż 500 metrów.

 

Projekt senacki – druk 2939

W przypadku lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowej w sąsiedztwie parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000 oraz leśnych kompleksów promocyjnych, odległość elektrowni wiatrowej od tych form ochrony przyrody lub kompleksów, nie może być mniejsza niż określona w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także mniejsza niż 500 m.

 

Projekt poselski Malgorzata Chmiel (PO) i inni – druk 2940

Zniesienie ustawowych ograniczeń dot. form ochrony przyrody

 

Projekt poselski Paulinę Hennig-Kloska (Polska 2050) i inni – druk 2941

Zniesienie ustawowych ograniczeń dot. form ochrony przyrody

 

Projekt poselski Mieczysław Kasprzak (PSL) i inni – druk 2942

Odległość [500 m] wymagana jest również przy lokalizacji i budowie elektrowni wiatrowej od parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000, oraz od leśnych kompleksów promocyjnych.

 

Projekt poselski Małgorzata Tracz (Zieloni) i inni – druk 2324

Zniesienie ustawowych ograniczeń dot. form ochrony przyrody

 

Projekt poselski Beata Maciejewska (Lewica) i inni – druk 1230

Odległość [500 m] wymagana jest również przy lokalizacji i budowie elektrowni wiatrowej od parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000, oraz od leśnych kompleksów promocyjnych.