Wytyczne Komisji Europejskiej „Usuwanie barier dla renaturyzacji rzek” w związku z realizacją Strategii na rzecz Różnorodności Biologicznej 2030, o których pisaliśmy ponad rok temu zostały obecnie opublikowane we wszystkich językach UE, także po polsku.

Adres bez zmian, tj.: https://ec.europa.eu/environment/publications/guidance-barrier-removal-river-restoration_en

(wersję językową można wybrać podczas Download)