8 marca 2022 r.

 


ZAPYTANIE ofertowe | plik PDF

Formularz ofertowy | plik DOC

 

 

 

Termin składania ofert: 15 marca 2022 r. g. 15:00

 

Termin realizacji zamówienia: do  4 tygodni od dnia podpisania umowy

 

Formularz online do składania ofert

Zapytanie ofertowe w ramach przedsięwzięcia
LIFE20 NAT/PL/000151 LIFE Apollo2020:

"Ochrona niepylaka apollo na terenie Polski, Czech i Austrii"

Drag and drop files here or Browse
(podpisany Formularz ofertowy)