Zeszyt 2/2012
Przegląd Przyrodniczy Tom XXIII Zeszyt 2
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
ARTYKUŁY:
TRWAŁOŚĆ STANOWISK KROPLIKA ŻÓŁTEGO MIMULUS GUTTATUS I SZCZAWIU ALPEJSKIEGO RUMEX ALPINUS WE WSCHODNIEJ CZEŚCI KARKONOSZY W CIĄGU OSTATNICH 40 LAT - The persistence of the sites of the Common monkey-flower Mimulus guttatus and the Alpine dock Rumex alpinus in the eastern part of the Karkonosze Mountains in the last 40 years - Magdalena Oprządek Przegląd Przyrodniczy XXIII, 2 (2012): 3-10
LASY ROBINIOWE OSTOJA RZADKICH I ZAGROŻONYCH GRZYBÓW WIELKOOWOCNIKOWYCH - Robinia forests as a refuge for rare and threatened macrofungi - Tomasz Ślusarczyk Przegląd Przyrodniczy XXIII, 2 (2012): 11-41
AWIFAUNA WODNO-BŁOTNA STAWÓW WIELIKĄT - STAN AKTUALNY ORAZ ZMIANY LICZEBNOŚCI - Waterbirds of the Wielikat fishponds - current status and quantitative changes - Dariusz Szyra Przegląd Przyrodniczy XXIII, 2 (2012): 42-65
LICZEBNOŚC I ROZMIESZCZENIE WYSPECJALIZOWANYCH GATUNKÓW DZIĘCIOŁÓW W SOO NATURA 2000 "ŁEGI SŁUBICKIE" W ROKU 2011 - Population size and distribution of specialised species of Woodpecker in the SAC Natura 2000 "ŁEGI SŁUBICKIE" in the year 2011 - Natalia Dąbrowska Przegląd Przyrodniczy XXIII, 2 (2012): 66-76
DROBNE SSAKI W POKARMIE TRZECH GATUNKÓW SÓW W DOLINIE DOLNEJ ODRY - Small mammals in the diet of three owl species in Lower Odra region (NW Poland) - Michał Żmihorski, Jerzy Romanowski, Mateusz Borowiecki Przegląd Przyrodniczy XXIII, 2 (2012): 77-85
NOTATKI:
NOWE STANOWISKO PODEJŹRZONA RUTOLISTNEGO BOTRYCHIUM MULTIFIDUM W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ - A new location of leathery grape fern Botrychium multifi dum in Białowieża Forest - Agnieszka Laskowska-Ginszt, Marek Wołkowycki Przegląd Przyrodniczy XXIII, 2 (2012): 86-90
KARACZANY BLATTODEA W POWIECIE PLESZEWSKIM (WIELKOPOLSKA) - Cockroaches Blattodea in the District of Pleszew (Wielkopolska) - Seweryn Grobelny, Przemysław Żurawlew Przegląd Przyrodniczy XXIII, 2 (2012): 91-93
NOWE STANOWISKO GNIEWOSZA PLAMISTEGO CORONELLA AUSTRIACA (LAURENTI, 1768) W PRZEMKOWSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM - New locality of the smooth snake Coronella austriaca (Laurenti, 1768) in Przemkowski Landscape Park - Grzegorz Wojtaszyn, Julia Kończak Przegląd Przyrodniczy XXIII, 2 (2012): 94-95