Zeszyt 4/2011
Przegląd Przyrodniczy Tom XXII Zeszyt 4
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
ARTYKUŁY:
MATERIAŁY DO ZNAJOMOŚCI STORCZYKOWATYCH ORCHIDACEAE NADWARCIAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO - Materials to the cognition of Orchidaceae in Nadwarciański Landscape Park - Katarzyna Krupa, Adam Krupa Przegląd Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 3-15
REJESTR GATUNKÓW GRZYBÓW CHRONIONYCH I ZAGROŻONYCH W POLSCE. CZĘŚĆ V. WYKAZ GATUNKÓW PRZYJĘTYCH DO REJESTRU W ROKU 2009 - Register of protected and endangered fungi species in Poland. Part V. A list of species recorded in 2009 - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk Przegląd Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 16-68
WYNIKI JESIENNYCH LICZEŃ PTAKÓW WODNYCH NA JEZIORACH ZIEMI LUBUSKIEJ W LATACH 1986-2000 - The results of autumnal water bird counts on the lakes of Lubuska Land in the years 1986 - 2000 - Paweł Czechowski, Marcin Bocheński Przegląd Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 69-80
BOCIAN BIAŁY CICONIA CICONIA W POWIECIE PLESZEWSKIM (WIELKOPOLSKA) - The White Stork Ciconia ciconia in the district of Pleszew (Wielkopolska) - Przemysław Żurawlew Przegląd Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 81-96
NOTATKI:
NOWE STANOWISKA HILDENBRANDIA RIVULARIS (LIEBM.) J. AGARDH (RHODOPHYTA) W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM - New localities of the red alga Hildenbrandia rivularis (Liebm.) J. Agardh (Rhodophyta) in Lubuskie Province - Michał Smoczyk Przegląd Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 97-99
NOWE DANE DOTYCZĄCE WYSTĘPOWANIA TURZYCY OŚCISTEJ CAREX ATHERODES SPRENG. W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSCE - New data concerning the occurrence of wheat sedge Carex atherodes Spreng. in NE Poland - Artur Pliszko Przegląd Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 99-102
NOWE STANOWISKO ŚNIEŻYCZKI PRZEBIŚNIEGA GALANTHUS NIVALIS L. NA WYŻYNIE MAŁOPOLSKIEJ - New locality of snowdrop Galanthus nivalis L. in the Małopolska Upland - Bartosz Piwowarski Przegląd Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 102-106
NOWE DANE O NIEKTÓRYCH MOTYLACH (MICROLEPIDOPTERA) OBSERWOWANYCH W WIELKOPOLSCE W LATACH 2007-2010 - New data on certain butterflies (Microlepidoptera) recorded in Wielkopolska in the years 2007-2010 - Przemysław Żurawlew Przegląd Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 106-112
PÓŹNE STWIERDZENIE RYCYKA LIMOSA LIMOSA W DOLINIE NOTECI (WIELKOPOLSKA) - Late record of Black-tailed Godwit Limosa limosa in the River Noteć valley(Wielkopolska Province, Poland) - Karol Drab, Bogdan Rudzionek Przegląd Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 113
STWIERDZENIE PŁATKONOGA PŁASKODZIOBEGO PHALAROPUS FULICARIUS W DOLINIE NOTECI (WIELKOPOLSKA) - A record of Red Phalarope Phalaropus fulicarius in the River Noteć valley (Wielkopolska Province, Poland) - Karol Drab, Bogdan Rudzionek Przegląd Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 114-115
ZIMOWANIE PTAKÓW SZPONIASTYCH FALCONIFORMES I SROKOSZA LANIUS EXCUBITOR W STREFIE PODMIEJSKIEJ KIELC W LATACH 1994-2003 - Wintering of Falconiformes birds and the Northern Shrike Lanius Excubitor in the suburban area of Kielce in the years 1994-2003 - Łukasz Misiuna Przegląd Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 115-118
INTERESUJĄCY PRZYPADEK DRAPIEŻNICTWA BIELIKA HALIAEETUS ALBICILLA WZGLĘDEM MYSZOŁOWA BUTEO BUTEO NA ZIEMI LUBUSKIEJ - An interesting case of predation of the White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla on the Buzzard Buteo buteo in Lubuska Land - Michał Bielewicz, Paweł Sieracki Przegląd Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 118-121
MATERIAŁY DO AWIFAUNY KARPACKIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (POŁUDNIOWA POLSKA) - Materials for the bird fauna of Carpathain part of Silesian province (S Poland) - Robert W. Mysłajek, Sabina Nowak, Michał Figura, Tomasz Jonderko Przegląd Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 121-124
RECENZJE:
European Commission 2009. Life Focus/Life and Europe´s reptiles and amphibians: Conservation in practice. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, ss. 56. [ISSN 1725-5619] Przegląd Przyrodniczy XXII, 4 (2011): 125-126