Zeszyt 3/2019
PP nr 3 2019 okladka

Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP

SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
ARTYKUŁY/PAPERS

Piotr Chachuła, Stanisław Szafraniec, Andrzej Melke, Rafał Ruta

GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE (MACROMYCETES) STWIERDZONE W 2018 ROKU NA TERENIE BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Macromycetes recorded in 2018 in Babia Góra National Park

Przegląd Przyrodniczy XXX, 3 (2019): 3-26

Seweryn Grobelny, Przemysław Żurawlew, Marcin Kutera, Michał Brodacki, Michał Kupczyk, Mariusz Gwardjan, Paweł Radzikowski, Aneta Itczak, Szymon Czyżewski


KOLEJNE STANOWISKA NADRZEWKA POŁUDNIOWEGO MECONEMA MERIDIONALE COSTA, 1860 (ORTHOPTERA: TETTIGONIIDAE) W POLSCE
Further stands of Southern Oak Bush-cricket Meconema meridionale Costa, 1860 (Orthoptera: Tettigoniidae) in Poland

Przegląd Przyrodniczy XXX, 3 (2019): 27-37

Krzysztof Zając, Michał Smoczyk, Diana Mańkowska-Jurek


POTWIERDZENIE WYSTĘPOWANIA PSOPHUS STRIDULUS (LINNAEUS, 1758) (ORTHOPTERA: ACRIDIDAE) W POLSKIEJ CZĘŚCI SUDETÓW, Z UWAGAMI NA TEMAT SIEDLISKA GATUNKU
Rediscovery of Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera: Acrididae) in the Polish part of the Sudetes Mts., with remarks on habitat of the species

Przegląd Przyrodniczy XXX, 3 (2019): 38-48

Marek Miłkowski, Sławomir Chmielewski


WYSTĘPOWANIE MODLISZKI ZWYCZAJNEJ MANTIS RELIGIOSA (LINNAEUS, 1758) NA NIZINIE MAZOWIECKIEJ
Occurence of European mantis Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) on Mazovia Lowland

Przegląd Przyrodniczy XXX, 2 (2019): 49-62

Grzegorz Wojtaszyn, Maurycy Ignaczak, Tomasz Rutkowski


ZNACZENIE JASKINI SZACHOWNICA (WYŻYNA WIELUŃSKA) DLA NIETOPERZY NA PODSTAWIE WYNIKÓW OBRĄCZKOWANIA NOCKA DUŻEGO MYOTIS MYOTIS I NOCKA NATTERERA MYOTIS NATTERERI
Importance of the Szachownica Cave (Wieluń Upland) for bats based on results of ringing of greater mouse-eared bat Myotis myotis and Natterer’s bat Myotis nattereri

Przegląd Przyrodniczy XXX, 2 (2019): 63-75
NOTATKI/NOTES

Anna Kujawa, Judyta Konik, Marlena Michalak


PAJĘCZYNOWIEC ZŁOTAWY BOTRYOBASIDIUM AUREUM – PIERWSZE NOTOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
Botryobasidium aureum – the first record in Wielkopolska Voivodship

Przegląd Przyrodniczy XXX, 3 (2019): 76-79

Barbara Kudławiec, Anna Kujawa


PIERWSZE STANOWISKO HOLWAYA MUCIDA (ASCOMYCOTA) W WIELKOPOLSCE
First known stand of Holwaya mucida (Ascomycota) in Greater Poland

Przegląd Przyrodniczy XXX, 3 (2019): 79-84

Waldemar Czerniawski, Anna Górszczyk, Ryszard Rutkowski


WODNICHA MARCOWA HYGROPHORUS MARZUOLUS – NOWY GATUNEK W MYKOBIOCIE POLSKI
Hygrophorus marzuolus – new species in Poland’s mycobiota

Przegląd Przyrodniczy XXX, 3 (2019): 85-90

Edyta Buczyńska, Paweł Buczyński


NOWE STANOWISKO SZCZEŻUI CHIŃSKIEJ SINANODONTA WOODIANA (LEA) (MOLLUSCA: BIVALVIA) W POLSCE WSCHODNIEJ
New site of Chinese pond mussel Sinanodonta woodiana (Lea) (Mollusca: Bivalvia) in Eastern Poland

Przegląd Przyrodniczy XXX, 3 (2019): 90-94

Grzegorz Jędro, Magdalena Jędro


NOWE STANOWISKO DOSTOJKI EUNOMII BOLORIA EUNOMIA (ESPER, 1799) (LEPIDOPTERA: NYMPHALIDAE) W KASZUBSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM
A new locality of Bog Fritillary Boloria eunomia (Esper, 1799) (Lepidoptera: Nymphalidae) in Kashubian Landscape Park

Przegląd Przyrodniczy XXX, 3 (2019): 95-98

Przemysław Żurawlew, Wojciech Kubasik, Przemysław Wylegała, Błażej Nowak, Krzysztof Jonko


NOWE STANOWISKA NIEDŹWIEDZIÓWKI WŁODARKI ARCTIA VILLICA (LINNAEUS, 1758) (LEPIDOPTERA: EREBIDAE, ARCTIINAE) W POLSCE
New stands of Arctia villica (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae) in Poland

Przegląd Przyrodniczy XXX, 3 (2019): 99-102

Katarzyna Barańska, Andrzej Gabiński, Karolina Banaszak


NOWE STANOWISKO POSKOCZA KRASNEGO ERESUS KOLLARI ROSSI, 1846 W POLSCE PÓŁNOCNEJ (REZERWAT BIAŁA GÓRA, WOJ. POMORSKIE)
New locality of the ladybird spider Eresus kollari Rossi 1846 in northern Poland (Biała Góra nature reserve, Pomeranian Voievodship)

Przegląd Przyrodniczy XXX, 3 (2019): 102-105

Dariusz Szyra, Agata Szyra


NOWE STANOWISKO LĘGOWE ŻOŁNY MEROPS APIASTER NA GÓRNYM ŚLĄSKU
New breeding site of European bee-eater Merops apiaster on Upper Silesia

Przegląd Przyrodniczy XXX, 3 (2019): 106-110