Zeszyt 2/2021
PP nr 2 2021 okladka

Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP

SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
ARTYKUŁY/PAPERS

Sławomir Pawlak

CHRONIONE I ZAGROŻONE GATUNKI ROŚLIN NACZYNIOWYCH WYROBISK OKOLIC WIERUSZOWA (WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE)

Protected and endangered vascular plant species in sand quarries near Wieruszów (Łódź Voievodeship)

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 2 (2021): 3-12

Dawid Szymański, Dominik M. Szymański, Emanuel Szymański, Piotr Kłonowski, Hubert M. Szymański

PAJĄKI (ARANEAE) WYDM ŚRÓDLĄDOWYCH ŚRODKOWEJ CZĘŚCI NIZINY WIELKOPOLSKO-KUJAWSKIEJ

Spiders (Araneae) of inland dunes in the central part of the Wielkopolsko-Kujawska Lowland

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 2 (2021): 13-21

Magdalena Jędro, Grzegorz Jędro, Małgorzata Goc

JESIENNA WĘDRÓWKA WYBRANYCH GATUNKÓW PTAKÓW SIEWKOWYCH CHARADRIIFORMES NA WYBRZEŻU MORSKIM W SŁOWIŃSKIM PARKU NARODOWYM

Autumn migration of selected waders Charadriiformes species at the maritime coast in Slowinski National Park

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 2 (2021): 22-36

Joanna Furmankiewicz, Katarzyna Thor, Anna Kmiecik, Paweł Kmiecik, Katarzyna Kozyra-Zyskowska, Piotr Zieliński, Ewa Przepiórka, Paulina Turowicz, Sonia Siemianowska, Adam Nowakowski, Marlena Twardowska, Kajetan Bloch, Jadwiga Jakubiec

CHIROPTEROFAUNA PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH I JEGO OTULINY – WYNIKI BADAŃ Z LAT 2010-2019

Bat fauna of Stolowe Mountains National Park and its buffer zone – results of the study in 2010-2019

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 2 (2021): 37- 61

Konrad Sachanowicz, Małgorzata Misielak, Łukasz Ludwisiak, Mirosław Więcek

NIETOPERZE ŚRODOWISKA LEŚNEGO OTOCZENIA KOPALNI DOLOMITU „DUBIE” (WYŻYNA OLKUSKA) I ICH CZYNNA OCHRONA Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SCHRONIEŃ

Bats in the forest habitat of Dubie dolomite quarry surroundings (Wyżyna Olkuska) and their conservation with use of bat boxes

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 2 (2021): 62-72

Grzegorz Lesiński, Bogumiła Olech, Grzegorz Błachowski

DROBNE SSAKI KRAJOBRAZU ROLNICZEGO W PAWLINOWIE NA PÓŁNOCNYM PODLASIU WYKRYTE W DIECIE PUSZCZYKA STRIX ALUCO

Small mammals of an agricultural landscape in Pawlinowo, northern Podlasie, revealed in the diet of the tawny owl Strix aluco

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 2 (2021): 73-79
NOTATKI/NOTES

Jan Tatur-Dytkowski, Marek Hołowiński

NOWE DANE O WYSTĘPOWANIU BATOZONELLUS LACERTICIDA (PALLAS, 1771) (HYMENOPTERA: POMPILIDAE ) W POLSCE, BUŁGARII ORAZ GRECJI KONTYNENTALNEJ

New distributional data of Batozonellus lacerticida (Pallas, 1771) (Hymenoptera: Pompilidae) from Poland, Bulgaria and Greek mainland

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 2 (2021): 80-82

Marek Adamski, Jacek Wendzonka

PIERWSZE STWIERDZENIE GMACHÓWKI RUCHLIWEJ COLOBOPSIS TRUNCATA (SPINOLA, 1808) (HYMENOPTERA, FORMICIDAE) W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

The first record of Colobobsis truncata (Spinola, 1808) (Hymenoptera, Formicidae) in Lubuskie Voivodeship

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 2 (2021): 83 - 84

Małgorzata Łaciak, Tomasz Łaciak

PIERWSZE STWIERDZENIA GNIEWOSZA PLAMISTEGO CORONELLA AUSTRIACA W REJONIE CIĘŻKOWIC I BOBOWEJ (POGÓRZE ŚRODKOWOBESKIDZKIE)

First records of smooth snake Coronella austriaca in the area of Ciężkowice and Bobowa (The Central Beskidian Piedmont)

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 2 (2021): 85-90