Sprawozdanie z działalności Pilskiego Koła Klubu Przyrodników w 2015r.

W 2015r. działalność Koła skupiła się na następujących zagadnieniach:

1. Monitoring zimowisk nietoperzy.

2. Interwencje:

    a) ornitologiczne;
    b) chiropterologiczne.

3. Publikacje.

4. Konsultacje w sprawie trasy przepływu tramwaju wodnego w dolinie Gwdy.

5. Inwentaryzacja pomników przyrody w wybranych powiatach województwa wielkopolskiego.

6. Badania w Borach Kujańskich.

7. Wycieczki przyrodnicze PKKP.

 

1. Monitoring zimowisk nietoperzy.

W 2015r. kontynuowaliśmy monitoring zimowisk nietoperzy w:
- ruinach browaru kuźnickiego (od 2014r. objęte ochroną rezerwatową "Nietoperze w Starym Browarze");
- kolektorze burzowym w Pile– Motylewie;
- małych zimowiskach: schron na pilskim lotnisku, tunelu pod linią kolejową w Pile - Leszkowie, ziemiance na terenie Ośrodka Turystyczno Wypoczynkowego "PŁOTKI" k/Piły.
Ponadto poszukujemy nowych zimowisk nietoperzy na terenie Piły oraz w jej najbliższej okolicy.

Uczestnicy: Kamil Kryza, Artur Stanilewicz, Grzegorz Wojtaszyn.

2. Interwencje:


a. ornitologiczne:

    - termomodernizacje budynków mieszkalnych;
    - pisklęta, które wypadły z gniazda;
    - ranne ptaki, np. w wyniku kolizji komunikacyjnych;
    - ptaki z różnych powodów zimujące w Polsce, np. bocian biały;
    - uciekinierzy z hodowli ptaków ozdobnych.

b. chiropterologiczne:

     - np. nietoperze szukające schronienia w domach mieszkalnych podczas wędrówek sezonowych.

      Uczestnicy: Kamil Kryza, Artur Stanilewicz, Grzegorz Wojtaszyn

 

3. Publikacje:a. Dzięki naszym członkom w 2015r. w Przeglądzie Przyrodniczym ukazały się artykuły:

- "Walory przyrodnicze Borów Kujańskich", Przegląd Przyrodniczy XXV, 2 (2014): 3 – 75. Publikacja ta podsumowuje wiedzę na temat przyrody borów Kujańskich.
    Autorzy: Rafał Ruta, Wojciech Gruszka, Szymon Rogala, Katarzyna Żuk
 
- "Nowo powołany rezerwat "Nietoperze w Starym Browarze" w Pile – historia i walory przyrodnicze", Przegląd Przyrodniczy XXVI, 3 (2015): 60-79. W artykule zebrano informacje na temat ruin kuźnickiego browaru stanowiące ważne zimowisko nietoperzy w kontekście historycznym, jak i podsumowującym dotychczasowe wiedzę o walorach przyrodniczych tego obiektu.
    Współautorzy: Grzegorz Wojtaszyn, Rafał Ruta, Kamil Kryza, Artur Stanilewicz.
 
- "Pilska monografia przyrodnicza, podsumowująca wiedzę na temat przyrody miasta Piły w ujęciu historycznym i współczesnym": w 2015r. kontynuowaliśmy na różnych szczeblach rozmowy z Urzędem Miasta w Pile dotyczące zakończenia prac i ostateczne wydanie monografii.

 

4. Konsultacje w sprawie trasy przepływu tramwaju wodnego w dolinie Gwdy.

Wiosną 2015r. kontynuowano konsultacje rozpoczęte w 2014r. w sprawie wyznaczonej trasy przepływu tramwaju wodnego, który od maja 2014r. pływa po rzece Gwdzie w centrum miasta. 19.03.2015r. w siedzibie Okręgu Nadnoteckiego PZW odbyło się spotkanie w sprawie ustalenia możliwości usunięcia powalonych drzew z koryta Gwdy z uwzględnieniem zachowania tarlisk ryb. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile, RZGW w Poznaniu, Zarządu Zlewni Noteci w Bydgoszczy i Nadzoru Wodnego w Ujściu.

Uczestnicy: Kamil Kryza

 

5. Inwentaryzacja pomników przyrody w wybranych powiatach województwa wielkopolskiego.

W 2015r. członkowie PKKP brali udział w ogólnopolskiej inwentaryzacji pomników przyrody na obszarze północnej części województwa wielkopolskiego i południowej części województwa zachodniopomorskiego:
- powiat pilski i chodzieski: Kamil Kryza, Jarosław Ramucki, Artur Stanilewicz, Wojciech Gruszka, Jacek Bury;
- powiat złotowski: Rafał Ruta, Katarzyna Żuk;
- powiat czarnkowsko – trzcianecki: Jakub Glapan;
- powiat wałecki: Sławomir Solak.

 

6. Badania w Borach Kujańskich.

We współpracy z Nadleśnictwem Złotów kontynuowano badania chrząszczy Borów Kujańskich. Zakończenie prac planowane jest na 2016 r. Jednym z efektów współpracy jest tablica informacyjna ustawiona wiosną 2015 r. w zabytkowym parku w Kujanie.

Uczestnicy: Rafał Ruta, Katarzyna Żuk

 

7. Wycieczki przyrodnicze PKKP.

W 2015r. członkowie PKKP uczestniczyli w poniższych wycieczkach przyrodniczych:


a. styczeń: jednodniowy wyjazd w Bory Kujańskie i dol. Łobzonki,
b. czerwiec: wyjazd studyjny do Niemiec, którego celem było odwiedznie niżowych buczyn znajdujących się na liście Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO (Park Narodowy Jasmund na Rugii, buczyny Serrahn w Parku Narodowym Muritz), a także dębów w Ivenack,
c. grudzień: wypad w okolice Papierni k. Chodzieży.