W latach 2018 - 2019 działalność Koła objęła następujące zagadnienia:

1. Monitoring zimowisk nietoperzy.

2. Interwencje, konsultacje i porady.

3. Stanowisko żołn w okolicach Wałcza.


 

1. Monitoring zimowisk nietoperzy.

W latach 2018 - 2019 kontynuowaliśmy monitoring zimowisk nietoperzy w:
 • ruinach browaru kuźnickiego (od 2014r. objęte ochroną rezerwatową „Nietoperze w Starym Browarze”);
 • kolektorze burzowym w Pile – Motylewie, przy ul. Czyżykowej;
 • małych zimowiskach: schrony na pilskim lotnisku, tunel pod linią kolejową w Pile - Leszkowie, ziemianka na terenie Ośrodka Turystyczno Wypoczynkowego „PŁOTKI” k/Piły i schron przy ul. Podpułkownika Aleksandra Kity.
Ponadto poszukujemy nowych zimowisk nietoperzy na terenie Piły oraz w jej najbliższej okolicy. Dzięki nawiązaniu współpracy z MWIK w Pile Sp. z o.o. znaleźliśmy kolejne zimowisko zlokalizowane we fragmencie kanalizacji burzowej przy ul. Nad Łąkami w Pile. Wynik liczenia w 2019 r. to 147 nietoperzy.

Uczestnicy: Kamil Kryza, Michał Skierawski, Artur Stanilewicz, Grzegorz Wojtaszyn.

2. Interwencje, konsultacje i porady:

a) ornitologiczne:
 • termomodernizacje budynków mieszkalnych;
 • pisklęta, które wypadły z gniazda;
 • ranne ptaki, np. w wyniku kolizji komunikacyjnych, zderzeniami z budynkami, oknami, itp.;
 • wycinka drzew w okresie lęgowym;
 • podloty;
 • ptaki uwięzione w budynkach.
Uczestnicy: Kamil Kryza, Artur Stanilewicz

b) chiropterologiczne:
 • nietoperze szukające schronienia w domach mieszkalnych lub innych budynkach podczas sezonowych wędrówek;
 • ranne nietoperze;
 • zimowisko nietoperzy zlokalizowane w piwnicy na posesji nr 85 w Dziembowie, gmina Kaczory.
Uczestnicy: Kamil Kryza, Michał Skierawski, Grzegorz Wojtaszyn, Artur Stanilewicz

c) lichenologiczne:
 • aleja drzew rosnących przy drodze pomiędzy miejscowościami Augustowo i Głubczyn w gminie Krajenka.
Uczestnicy: Wojciech Gruszka, Kamil Kryza

d) dendrologiczne:
 • wycinka drzew w związku z remontem drogi nr 194 pomiędzy miejscowościami Wyrzysk i Osiek nad Notecią, gmina Wyrzysk.
Uczestnicy: PKKP, Tomasz Knioła

e) inne:
 • opinia w sprawie budowy wytwórni mas mineralno – bitumicznych o mocy 160 Mg/h wraz z zapleczem technicznym w postaci kontenerów biurowych i socjalnych w Pile.
Uczestnicy: Kamil Kryza

3. Stanowisko żołn w Wałczu.

            Jesienią 2016 r. podjęliśmy temat zagrożonego stanowiska żołn znajdującego się na terenie byłej wałeckiej cegielni. Stanowisko to znajduje się w bezpośrednim pobliżu budowanej obwodnicy Wałcza. Podjęliśmy współpracę z lokalnymi przyrodnikami, ZTP oraz p. Andrzejem Kozaczykiem, reprezentującym firmę „KO-ECO Andrzej Kozaczyk”, która prowadziła nadzór przyrodniczy w obrębie budowanej obwodnicy Wałcza.

            Wiosną i latem 2017 r. przeprowadziliśmy dwukrotnie obserwacje stanowiska żołn, braliśmy aktywny udział w spotkaniach w siedzibie „KO-ECO Andrzej Kozaczyk”, byliśmy w stałym kontakcie z osobami prowadzącymi nadzór ornitologiczny oraz wymienialiśmy spostrzeżenia i uwagi z ZTP.

            W sezonach lęgowych 2018 – 2019 podjęliśmy próbę lokalizacji nowych stanowisk żołny w okolicach Wałcza ze względu na zanikanie wałeckiego stanowiska.            

Uczestnicy: Dominika Koprowska, Kamil Kryza, Michał Skierawski, Artur Stanilewicz