W sobote, 12 kwietnia 2014r., przyjechaliśmy do wsi Krzywa, aby sprzątnąć guano nietoperzowe ze strychu zasiedlonego przez kolonię rozrodczą nocka dużego. Nietoperze zasiedliły strych budynku mieszkalnego i osiągnęły dotychczas maksymalną liczebność ok. 100 osobników. Tak duża kolonia rozrodcza nietoperzy wywołuje negatywne efekty głównie w postaci nagromadzenia dużej ilosci odchodów. W ciągu kilku lat doszło do kumulacji znacznej ilosci guana zalegajacego na strychu oraz na klatce schodowej budynku, które z biegiem czasu staje sie utrudnieniem dla mieszkanców budynku. Dlatego co jakis czas należy usunąć nagromadzone guano, żeby nie wywoływać zbędnych konfliktów z właścicielami obiektu. Niezbedne prace tak zaplanowano, aby nie były one prowadzone w okresie wychowywania przez nietoperze potomstwa. Zapobiegło to płoszeniu zwierząt i niepotrzebnemu narażaniu ich na stres.

Sprzatanie strychu rozpoczęliśmy od usunięcia guana nietoperzowego nagromadzonego na strychu budynku. Nastepnie zebraliśmy odchody zalegające na belkach, stanowiących elementy konstrukcyjne dachu oraz na schodach klatki schodowej. Zebrane odchody umieszczaliśmy w workach foliowych i wynosiliśmy na zewnątrz. Po dokładnym sprzątnięciu strychu, usunięciu worków z odchodami przystąpiliśmy do rozłożenia odpowiedniej folii na posadzce strychu. Folia ta zabezpieczy posadzkę strychu oraz elementy drewnianej konstrukcji dachu przed negatywnym działaniem odchodów nietoperzy. Z folii wykonaliśmy również zadaszenie nad klatką schodową, aby uniemożliwić obsypywanie i zanieczyszczenie odchodami schodów. Efektem naszej pracy było kilkanascie worków foliowych wypełnionych guanem. Czesc guana zostało rozdysponowana wsród okolicznych mieszkanców.

Sprzatanie strychu oraz klatki schodowej możliwe było dzięki dofinansowaniu z Minikonkursu na mikroprojekty, dzieki czemu można było sfinansować dojazd na miejsce, zakup niezbędnych materiałów oraz nocleg. W skład zespołu sprzątającego weszli: Katarzyna Żuk, Jarosław Ramucki, Rafał Ruta, Kamil Kryza.

Tekst: Kamil Kryza