W dniu 22 marca 2014r., przyjechaliśmy do wsi Zielonowo, aby sprzątnąć guano nietoperzowe ze strychu zasiedlonego przez kolonię rozrodczą nocka dużego. Nietoperze zasiedliły strych budynku komunalnego i osiągnęły dotychczas maksymalną liczebność ok. 650 osobników. Tak duża kolonia rozrodcza nietoperzy wywołuje negatywne efekty głównie w postaci nagromadzenia dużej ilości odchodów, nieprzyjemnego zapachu oraz występowania w budynku owadów żerujących na odchodach i martwych nietoperzach. W ciągu kilku lat doszło do kumulacji znacznej ilości guana zalegającego na strychu i przedostającego się na niższe kondygnacje budynku, które z biegiem czasu stało się utrudnieniem dla mieszkańców budynku. Dlatego co jakiś czas należy usunąć nagromadzone guano, żeby nie wywoływać zbędnych konfliktów z administratorem obiektu. Niezbędne prace zaplanowano tak, aby nie były one prowadzone w okresie wychowywania przez nietoperze potomstwa. Zapobiegło to płoszeniu zwierząt i niepotrzebnemu narażaniu ich na stres.

Sprzątanie strychu rozpoczęliśmy od usunięcia guana nietoperzowego nagromadzonego na strychu budynku. Zebrane odchody umieszczaliśmy w workach foliowych i wynosiliśmy na zewnątrz. Po dokładnym sprzątnięciu strychu, usunięciu worków z odchodami przystąpiliśmy do rozłożenia odpowiedniej folii na posadzce strychu. Folia ta zabezpieczy posadzkę strychu oraz elementy drewnianej konstrukcji dachu przed negatywnym działaniem odchodów nietoperzy. Efektem naszej pracy było kilkanaście worków foliowych wypełnionych guanem. Cześ guana zostało rozdysponowane wsród mieszkańców budynku.

Sprzątanie strychu możliwe było dzięki dofinansowaniu z Minikonkursu na mikroprojekty, dzięki czemu można było sfinansować dojazd na miejsce oraz zakup niezbędnych materiałów. W skład zespołu sprzątającego weszli: Jarosław Ramucki, Rafał Ruta, Grzegorz Wojtaszyn, Kamil Kryza.

Tekst: Kamil Kryza