Pod koniec 2011r. rozpoczęliśmy przygotowania do udziału w Minikonkursie na Mikroprojekty. Nasza propozycja dotyczyła działań ochronnych zimowiska nietoperzy znajdującego się w ruinach browaru położonego w pobliżu rezerwatu przyrody Kuźnik. Zaplanowane działania miały objąć wycinkę drzew i krzewów porastających strop piwnic browaru, których korzenie powodowały niszczenie ścian obiektu oraz sprzątnięcie śmieci znajdujących się w piwnicach browaru i jego najbliższej okolicy. Przed rozpoczęciem prac uzyskaliśmy zgodę właścicieli działki, na której znajdują się ruiny browaru na nasze działania oraz wyznaczyliśmy drzewa i krzewy przeznaczone do wycięcia. Na początku 2012r. pomogliśmy właścicielom działki przygotować wniosek o wycinkę drzew i krzewów, a następnie złożyliśmy go w Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej w Pile. Na złożony wniosek otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź. W dniach 30 - 31 marca 2012r. przedstawiciel właścicieli powyższej działki wykonał wycinkę drzew i krzewów, natomiast sprzątanie ruin browaru przeprowadzili przedstawiciele i sympatycy PKKP oraz zaprzyjaźnieni uczniowie z NTNP I LO w Pile.

Pierwsze sprzątanie odbyło się 29.03.2012r. i objęło bezpośrednią okolicę ruin browaru, natomiast podczas drugiego sprzątania, które odbyło się 26.04.2012r., usunięto śmieci i wszelkiego rodzaju odpady znajdujące się w piwnicach browaru.

Składamy podziękowania Nadleśnictwu Zdrojowa Góra za sfinansowanie wynajęcia kontenerów na śmieci oraz zakup rękawic i worków. Szczególnie panu Jarosławowi Szczepkowskiemu i Arkadiuszowi Bazuń.

Chcąc podziękować uczestnikom mikroprojektu za ich zaangażowanie zorganizowaliśmy ognisko z pieczeniem kiełbasek w Pile Kalinie pod Smokiem, które odbyło się 10.05.2012r.

Uczestnicy: Kamil Kryza, Michał Skwierawski, Artur Stanilewicz, Grzegorz Wojtaszyn, oraz uczniowie z Nieustającego Towarzystwa Nauk Przyrodniczych.
Tekst: Kamil Kryza