Kontynuując tradycje wielkanocnych wyjazdów, w bieżącym roku wybraliśmy się kilkuosobową ekipą (Wojtek Gruszka, Robert Puciata, Robert Rosa, Rafał Ruta) na ziemię wyrzyską w poszukiwaniu interesujących alej przydrożnych. Rejon między Piłą a Wyrzyskiem, ze względu na dobrą jakość gleb już bardzo dawno został wylesiony, lecz dominujący w efekcie kulturowy krajobraz może zainteresować przyrodnika. Zaczęliśmy od lichenologicznych oględzin kościoła w Grabównie, następnie trafiliśmy na interesujące cmentarze w Mościskach, Jeziorkach Kosztowskich i we wsi Czajcze. W Tłukomach zwiedziliśmy zabytkowy park z okazałymi drzewami i zachowaną ceglaną lodownią. Na koniec w Nieżychowie obejrzeliśmy pozostałości okazałej cukrowni, w postaci resztek infrastruktury kolejki wąskotorowej i budynków mieszkalnych dla pracowników i dyrekcji fabryki. W ten sposób tegoroczna wycieczka okazała się mieć więcej wspólnego z historią, niż przyrodą.

Tekst: Rafał Ruta
Fotografie: Robert Puciata, Rafał Ruta