07.12.2010r. odbyło się kolejne liczenie zimujących nietoperzy w pozostałościach browaru kuźnickiego, leżącego w pobliżu rezerwatu przyrody "Kuźnik". Monitoringiem objęliśmy zachowane pomieszczenia nadziemne i jedną z ocalałych sal podziemnych.

W ruinach kuźnickiego browaru stwierdzono do tej pory hibernację ośmiu gatunków nietoperzy: nocka dużego (Myotis myotis), nocka rudego (M. daubentonii), nocka Natterera (M. nattereri), nocka Brandta / nocka wąsatka (M. mystacinus / brandtii) - gatunki w warunkach monitoringu zimowego nie są oznaczane, nocka Bechsteina (M. bechsteini), gacka brunatnego (Plecotus auritus), mopka (Barbastella barbastellus) i nocka łydkowłosego (M. dasycneme).

Łącznie udało się zaobserwować 296 nietoperzy. Jest to jeden z najniższych wyników pod względem liczebności nietoperzy w dotychczasowym monitoringu w kuźnickim browarze. Wynik ten może być jednak zaniżony ze względu na edukacyjny charakter omawianego liczenia - uczestniczyła w nim grupka uczniów ze Starej Łubianki. Właściwe liczenie odbędzie się w styczniu 2011r. Oczywiście umieścimy na naszej stronie informację o efektach naszego liczenia.

Zdjęcia: Kamil Kryza, Grzegorz Wojtaszyn