W sobotę, 21 sierpnia, czteroosobowa grupa PKKP w składzie: Wojtek Gruszka, Kamil Kryza, Robert Puciata i Artur Stanilewicz zwiedziła dwa rezerwaty: "Diabli Skok" i "Glinki".

Diabli Skok to leśny rezerwat przyrody położony w gminie Jastrowie, powiecie złotowskim, w województwie wielkopolskim, na północ od wsi Szwecja w Leśnictwie Budy, Nadleśnictwo Jastrowie. Został utworzony w 1961r. w celu ochrony starodrzewu bukowego i mieszanego na stromych zboczach wąwozów oraz licznych źródeł z charakterystyczną florą mchów i wątrobowców. Las zróżnicowany jest na kilka zespołów. Przy źródłach i nad potokiem wykształcił się łęg olszowy i łęg jesionowy, na zboczach jaru kwaśna dąbrowa z dużym udziałem sosny i buka, wśród których najokazalsze drzewa osiągają wiek 200 lat, a sam szczyt porasta bór mieszany. Rezerwat położony jest malowniczo nad brzegiem jeziora Krępsko Małe.

Glinki to również leśny rezerwat przyrody utworzony w 1974r. Znajduje się w województwie zachodniopomorskim, powiecie wałeckim, w gminie Wałcz, w pobliżu osady Glinki w Leśnictwie Rudnica, Nadleśnictwo Wałcz. Objęto tu ochroną fragment ekosystemu leśnego z około 160-letnim starodrzewem liściastym złożonym głównie z buków, dębów, grabów. Szczególnie interesujące jest zróżnicowanie lasu na kilka charakterystycznych zespołów rozmieszczonych na tak niewielkiej przestrzeni. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu liściastego zróżnicowanego na zespoły: subatlantycki nizinny las dębowo-grabowy, żyzną buczynę niżową typu pomorskiego, kwaśną buczynę niżową i łozowiska z licznymi drzewami pomnikowymi.

Pomimo, że w obu rezerwatach występują liczne gatunki rzadkich i chronionych przedstawicieli flory i fauny to naszym głównym celem było poszukiwanie ciekawych przedstawicieli świata grzybów, śluzowców i porostów. Między innymi udało nam się znaleźć: maczużnika nasięźrzałowego (Cordyceps ophioglossoides) pasożytującego na grzybach z rodzaju jeleniak (Elaphomyces), soplówkę bukową (Hericium coralloides), gałęziaka groniastego (Ramaria botrytis), wachlarzowa olbrzymiego (Meripilus giganteus), śluzowce m.in. paździorka (Stemonitis) oraz porosty: brodaczka kędzierzawa (Usnea subfloridana), pałecznik brązowy (Calicium salicinum), otwornica półkulista (Pertusaria hemisphaerica), otocznica lśniąca (Pyrenula nitida) oraz popielak pylasty (Imshaugia aleurites).

Źródło:
RZĄDKOWSKI T. (1988): Rezerwaty przyrody i inne obiekty przyrodnicze w woj. pilskim.
Ss 50. Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej. Oddział w Bydgoszczy.

Tekst: Kamil Kryza