W dniu 13 kwietnia 2010r. odbyło się w Urzędzie Miasta w Pile spotkanie ze spółdzielcami i administratorami budynków mieszkalnych na temat ptaków gniazdujących w budynkach mieszkalnych oraz przeprowadzanych w tych budynkach termomodernizacji. Spotkanie to mogło odbyć się dzięki Zastępcy Prezydenta Miasta Piły, Panu Jerzemu Wołoszyńskiemu i pomocy Pani Lidii Plewy, pracującej w wydziale Gospodarki Komunalnej UM w Pile. PKKP przygotowało prezentację multimedialną pod tytułem "Ptaki, a termomodernizacja budynków mieszkalnych" i poprowadziło to spotkanie.

Tekst: Kamil Kryza