Ukazała się długo oczekiwana książka - "Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik - bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja" pod redakcją Pawła M. Owsiannego.

Opracowanie dotyczy subglacjalnej Rynny, która sięga od okolic Starej Łubianki i Wiesiółki do Piły. Płynie w niej rzeka Ruda i znajduje się szereg jezior o zróżnicowanej trofii, stawy rybne oraz Zalew Koszycki. Najcenniejszy fragment Rynny chroniony jest od 1926 r. w rezerwacie Kuźnik, a jej znaczna część wchodzi obecnie w skład specjalnego obszaru ochrony Ostoja Pilska oraz obszaru specjalnej ochrony Puszcza nad Gwdą w ramach sieci Natura 2000.

Książka liczy 250 stron, ma format identyczny, jak towarzyszący zeszłorocznej wystawie album (kwadrat o boku 21 cm). Zawiera 19 rozdziałów napisanych przez 15 autorów omawiających zagadnienia walorów przyrodniczych Rynny Jezior Kuźnickich: glony, porosty, grzyby, śluzowce, ramienice, mszaki, florę i zbiorowiska roślinne ekosystemów jeziorno-torfowiskowych, ameby skorupkowe, pająki, chrząszcze, motyle, płazy, gady, ptaki, nietoperze oraz zwierzęta łowne Rynny. Osobny rozdział poświęcono walorom ruin browaru znajdującym się w sąsiedztwie rezerwatu. Książkę zamyka rozdział dotyczący edukacji przyrodniczej.

Wiele rozdziałów ilustrowanych jest dobrej jakości czarno-białymi fotografiami. Dodatkowym walorem są listy gatunków (często bardzo obszerne!), które stanowią cenny materiał faktograficzny umożliwiający kolejnym pokoleniom przyrodników prowadzenie studiów porównawczych i śledzenie przemian flory i fauny omówionego obszaru.

Dzięki książce Kuźnik dołączył do niewielkiego grona rezerwatów, którym poświęcono monograficzne, obszerne opracowanie.

W powstaniu książki mieliśmy istotny udział - napisaliśmy 10 z 19 rozdziałów, a także zabiegaliśmy o jej wydanie w ramach zeszłorocznego projektu dotyczącego rezerwatu Kuźnik koordynowanego przez Muzeum Stanisława Staszica w Pile.

Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Nadleśnictwa Zdrojowa Góra w Pile, Klubu Przyrodników, Urzędu Gminy Szydłowo i spółki ALTVATER w Pile.

Monografię można nabyć w Muzeum Stanisława Staszica w Pile. Mimo wnikliwych korekt, w książce znalazło się kilka błędów, które poprawiono w erracie.

Spotkanie promocyjne odbyło się 11.05.2010 w siedzibie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra. Gospodarz - nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra, Adam Standio - powitał gości, zaś dyrektor Muzeum Stanisława Staszica, Józef Olejniczak wyjaśnił skąd wziął się pomysł wydania monografii przez Muzeum Stanisława Staszica, przypominając jesienną wystawę poświęconą rezerwatowi i towarzyszący jej album fotograficzny. Redaktor, Paweł M. Owsianny, wprowadził zaproszone osoby w tematykę monografii zwracając w wystąpieniu uwagę na genezę, bioróżnorodność i walory obszaru Rynny Jezior Kuźnickich nawiązując do jego ochrony w ramach SOO Ostoja Pilska. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem na wolnym powietrzu przygotowanym przez Nadleśnictwo.

Tekst: Rafał Ruta
Foto: Jarosław Ramucki