W sobotę, 20 marca 2010r., kontynuowaliśmy zdobywanie szczytów wzgórz ziemi pilskiej. Tym razem pojechaliśmy do miejscowości Strzaliny, położonej na Pojezierzu Wałeckim, ok. 4 km na wschód od Tuczna. Naszym celem było wejście na szczyt Góry Wisielczej, gdzie znajdują się pozostałości umocnień Wału Pomorskiego. W przeszłości był to największy zespół podziemny Wału Pomorskiego i najsilniejsza grupa warowna typu B-Werk o charakterze rozproszonym. Obecnie w pozostałościach umocnień znajduje się rezerwat faunistyczny "Strzaliny koło Tuczna", gdzie celem ochrony jest jedno z największych w Polsce zimowisk nietoperzy, w tym nocka dużego (Myotis myotis) oraz w części nadziemnej mszaki występujące w 38 gatunkach, głównie wapieniolubne, naskalne, górskie, nietypowe dla nizin. O tej porze roku mogliśmy jeszcze obserwować licznie hibernujące nietoperze, głównie nocki duże, chociaż zauważalne już były objawy wybudzania pojedynczych osobników. Niepokojącym, a wręcz alarmującym dla nas, był fakt obecności w podziemiach grupy sympatyków fortyfikacji, którzy w okresie hibernacji nietoperzy zajmowali się odgruzowywaniem korytarzy, przy dość dużym hałasie, silnym oświetleniu, muzyce (!) i unoszących się tumanach kurzu...

Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy było Tuczno, gdzie zwiedziliśmy Zamek Wedlów oraz Kościół Wniebowzięcia NMP. Obecnie w zamku funkcjonuje hotel gdzie mogliśmy zjeść gorący rosół, który był miłym akcentem wobec nie rozpieszczającej nas tego dnia aury. Chociaż większość wnętrz zamku ma typowy wystrój hotelowy to jeszcze można w nim znaleźć elementy przedstawiające dawną świetność, m.in. podziemia, meble czy też funkcjonujący do dzisiaj piec chlebowy.

Ostatnim etapem naszej wycieczki była miejscowość Jaglice, położona w gminie Człopa. Ciekawostką tej małej wsi jest najgrubsza w Wielkopolsce lipa drobnolistna (Tilia cordata). To piękne drzewo nosi imię "Dobrosława". Ma obwód 817 cm, a gdy uwzględnimy wyrastające z tego samego korzenia dwa mniejsze pnie, obwód całości przekracza 10 m ! Natomiast na strychu kościoła pw. MB Wspomożenia Wiernych znajduje się jedna z największych kolonii rozrodczych nocka dużego północnej Polsce. Obecnie kolonia ta podlega ochronie dzięki powołaniu obszaru Natura 2000.

Tekst: Kamil Kryza
Foto: Robert Puciata, Jarosław Ramucki