Kuźnik to niemal 100-hektarowy rezerwat krajobrazowy położony w północnej części Piły, a zarazem najlepiej poznany pod kątem przyrodniczym fragment ziemi pilskiej. To także miejsce, w którym wiążą się dzieje pilskich przyrodników - od botaników z lat 70-tych XIX w., przez krąg badaczy przyrody skupionych wokół Richarda Frase w latach 20-tych XX w., aż po działających dzisiaj w Pile i okolicach przyrodników - w tym członków Pilskiego Koła Klubu Przyrodników.

W czwartek 10 września 2009r. odbył się wernisaż wystawy "Kuźnik - skarb pilskiej przyrody". Był on ukoronowaniem naszej intensywnej półrocznej pracy, poprzedzonej kilkuletnim fotografowaniem rezerwatu.

Wystawę zorganizowało Muzeum Stanisława Staszica, wspólnie z Urzędem Miasta Piły i Pilskim Kołem Klubu Przyrodników, przy wsparciu Nadleśnictwa Zdrojowa Góra, Gminy Szydłowo, Altvater Sp. z o.o. w Pile i Zakładu Ekologii Behawioralnej UAM w Poznaniu. Oprawę graficzną wystawa zawdzęcza Zofii Kawalec-Łuszczewskiej, zaś kuratelę objął pilski artysta fotografik Wojciech Beszterda, który czuwał nad stroną artystyczną wystawy przez cały czas jej tworzenia. Ekspozycja składa się z dwóch części: fotograficznej, w której obejrzeć można kilkanaście wielkoformatowych fotografii przedstawiających przyrodę rezerwatu, wybranych spośród kilkuset zdjęć autorstwa Roberta Puciaty i Jarosława Ramuckiego, oraz części edukacyjno-historycznej, w której na kilku tablicach zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące przyrody rezerwatu Kuźnik oraz omówiono jego historię. Uzupełnieniem są trzy gabloty zawierające archiwalne pocztówki, obiekty związane z Browarem Kuźnickim, Richardem Frase - współtwórcą rezerwatu oraz wybrane publikacje poświęcone przyrodzie Kuźnika.

Wystawie towarzyszy album "Kuźnik - skarb pilskiej przyrody", wydany w twardej oprawie, zawierający na 64 stronach nieco zmienioną treść prezentowanych tablic części edukacyjnej i bogatą część ilustracyjną ukazującą zarówno krajobrazy, jak i wybrane walory przyrodnicze rezerwatu. Warto podkreślić, że wszystkie prezentowane w albumie fotografie wykonano w rezerwacie i jego najbliższym otoczeniu. Dodatkiem do albumu jest płyta zawierająca pejzaż dźwiękowy - około 40-minutowe nagranie odgłosów zarejestrowanych w rezerwacie przez Jakuba Glapana.

Honorowym gościem uroczystości otwarcia wystawy był pan Gerhard Frase - syn Richarda Frase, współtwórcy rezerwatu.

Wernisażowi towarzyszyła niespodzianka. Było nią "Piwo Kuźnickie" - wyprodukowane w niewielkiej ilości przez Browar Czarnków, a nawiązujące do funkcjonującego na obrzeżu rezerwatu do ok. 1920 r. browaru, którego pozostałości stanowią dziś ważne hibernakulum nietoperzy.

Wystawę można oglądać do połowy października 2009.

Relacje z wernisażu w pilskiej prasie:

http://www.faktypilskie.pl/

http://www.faktypilskie.pl/

http://www.tygodniknowy.pl/

Fotografie: Robert Puciata (RP), Rafał Ruta (RR)
Tekst: Rafał Ruta