Przemierzając pilskie lasy można się natknąć na wiele ciekawych grzybów, czy to ze względu na kształt czy na nieczęste występowanie.

 

I tak podczas jednego z wypadów w sosnowym lasku otaczającym pilski szpital trafiłem na grzyba, którego oznaczyłem jako piestrzenicę infułowatą (Gyromitra infula) znajdującą się on na Czerwonej Liście ze statusem "narażony na wymarcie". Dla potwierdzenia postanowiłem wysłać go do pracownika Stacji Badawczej IŚRiL PAN pani Anny Kujawy. Stwierdziła Ona, że jest to Gyromitra ambigua, gatunek do tej pory nie notowany na polskich ziemiach.

 

Z grzybów będących pod ochroną znalazłem następujące gatunki: gwiazdosz potrójny (Geastrum triplex), gwiazdosz prążkowany (Geastrum striatum), siedzuń sosnowy(Sparassis crispa), mądziak psi (Mutinus caninus), lakownica lśniąca (Ganoderma lucidum), szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus), sarniak dachówkowaty (Sarcodon imbricatus), ozorek dębowy (Fistulina hepatica), purchawica olbrzymia (Langermannia gigantea), soplówka bukowa (Hericium coralloides), wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus).

 

Inne rzadkie gatunki to: maczużnik nasięźrzałowy, (Cordyceps ophioglossoides), stroczek leśny (Serpula himantioides), kisielnica trzoneczkowa (Exidia truncata), trzęsak listkowaty (Tremella foliacja), pięknoróg widlasty (Calocera furiata), strzępkoząb długokolcowy (Hyphodontia quercina), galaretówka przejrzysta (Neobulgaria pura), suchogłówka korowa (Phleogena faginea), świecznica rozgałęziona (Clavicorona pyxidata), monetka kleista (Oudemansiella mucida), bezblaszka kulistozarodnikowa (Rimbachia arachnoidea), grzybogwiazd skórzasty (Mycenastrum corium).
Tekst i zdjęcia: Robert Puciata