Polska przekazała Komisji Europejskiej listę i granice 14 nowych obszarów siedliskowych Natura 2000. Ochronę prawną przewidzianą dla obszarów Natura 2000 uzyskały one z chwilą przekazania Komisji. Nowe obszary Natura 2000 to:

 1. Jaskinie Grudziądzkie PLH040046 
 2. Jaskinie Bajka PLH040047
 3. Wożuczyn PLH060109 
 4. Jaskinia Oblica PLH120097
 5. Mopki w Naruszewie PLH140056
 6. Torfowisko Serafin PLH140057 
 7. Drzesno PLH140058
 8. Raciąż PLH140059
 9. Stawy Pluderskie PLH160021 
 10. Zbiornik na Oruni PLH220106
 11. Bagna w Nowej Wsi PLH240046
 12. Sikory Juskie PLH280058
 13. Kirszniter PLH280059
 14. Puszcza Pyzdrska PLH300060

Tym samym, łączna liczba obszarów Natura 2000 w Polsce jest już czetocyfrowa ;)

Równocześnie zmieniono granice 35 istniejących obszarów siedliskowych. Niektóre zmiany mają charakter techniczny, niektóre jednak są znaczącymi i istotnymi przyrodniczo powiększeniami, np. obszarów Biała Lądecka PLH020035, Sandr Wdy PLH040017 (o 1607 ha), Wiśliska PLH120084, Forty Modlińskie PLH140020, Przyłęk nad Białą Głuchołaską PLH160016, Jeziorka Chośnickie PLH220012, Dolina Miały PLH300042, Ostoja Pilska PLH300045, Dolina Bielawy PLH320053.

Zmiany granic i nowe obszary Natura 2000 są widoczne w Geoserwisie GDOŚ, ale nie w warstwie obszarów Natura 2000, tylko w warstwie "Zmiany granic obszarów Natura 2000". Udostępniane przez GDOŚ dane shp do ściągnięcia są nieaktualne. Pełna specyfikacja zmian zawarta jest w uchwale Rady Ministrów z  15 stycznia 2021, opublikowanej w Monitorze Polskim.

Obecne zmiany wciąż jednak nie wyczerpują potrzeb uzupełnienia sieci obszarów siedliskowych Natura 2000.