Szanowni Państwo,

Niniejsza strona została stworzona przy współpracy Ekofunduszu i Klubu Przyrodników i jest owocem projektu "Czynna ochrona ślimaków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: poczwarówki zwężonej (Vertigo angustior) i poczwarówki jajowatej (Vertigo moulinsiana) w północno-zachodniej Polsce".

Działania, których podjęliśmy się w ramach tego przedsięwzięcia, zostały zapoczątkowane już w 2007 roku podczas inwentaryzacji przyrodniczej w ramach programu Natura 2000 w Lasach Państwowych. Przeprowadzone wówczas prace terenowe umożliwiły szersze rozpoznanie rozmieszczenia niewielkich ślimaków - poczwarówek w naszym kraju. Poszerzyła się również wiedza na temat siedlisk tych gatunków, a także świadomość zagrożenia miejsc w których żyją.

W 2009 roku rozpoczęliśmy realizację zadań, których celem jest poprawa stanu siedlisk poczwarówki zwężonej i poczwarówki jajowatej lub ich zachowanie na terenie północno - zachodniej Polski. Zadania te polegały m.in. na usuwaniu nalotów drzew i krzewów z powierzchni silnie poddanych sukcesji, a także wykaszaniu najbardziej zniekształconych fragmentów bezpośrednio sąsiadujących z mikrosiedliskami ślimaków. Podjęliśmy się również działalności edukacyjnej: zorganizowaliśmy szkolenia, opublikowaliśmy ulotkę, planujemy także wydanie poradnika, który będzie Państwa przewodnikiem po świecie tych małych ślimaków i umożliwi bardziej efektywną ochronę poczwarówek.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do odwiedzania naszej strony internetowej, która z całą pewnością będzie dla Państwa źródłem wielu cennych informacji na temat poczwarówki zwężonej i poczwarówki jajowatej, a także innych gatunków ślimaków siedlisk podmokłych.

Zapraszamy do współtworzenia tej strony, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i uwagami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom Leśnictw, Nadleśnictw i Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Szczecinie, Szczecinku, Toruniu i Zielonej Górze za współpracę!

Z poważaniem,

Realizatorzy projektu