Zeszyt 1/2016
Przegląd Przyrodniczy Tom XXVII Zeszyt 1
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
Piotr Kobierski, Roman Ryś
Rozmieszczenie gatunków namuliskowych z klasy Isoëto-Nanojuncetea na obszarze powiatu żarskiego
Distribution of silt species of the class Isoëto-Nanojuncetea in the district of Żary
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 1 (2016): 3-30
Łukasz Bryl, Szymon Jusik, Ryszard Staniszewski, Krzysztof Achtenberg
Charakterystyka roślinności wodnej zbiornika Szumirad (woj. opolskie) w 2014 roku, ze szczególnym uwzględnieniem kotewki orzecha wodnego Trapa natans L. 1753
Characteristics of vegetation in water reservoir Szumirad (Opole province) in 2014, with particular emphasis on water caltrop Trapa natans L. 1753
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 1 (2016): 31-46
Szymon Jusik, Marta Natalia Nowacka
Zmiany roślinności jeziora Mieliwo w latach 1971-2011
Changes in vegetation of Lake Mieliwo in the years 1971-2011
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 1 (2016): 47-58
Lilianna Graczyk, Jan Mazurkiewicz, Róża Kruszyna, Wojciech Andrzejewski, Janusz Golski
Występowanie i stan populacji cierniczka Pungitius pungitius, Linnaeus 1758 w wybranych ciekach środkowo-zachodniej Polski
Distribution and status of the ninespine stickleback Pungitius pungitius, Linnaeus 1758 in selected watercourses in mid-western Poland
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 1 (2016): 59-71
Paweł Czechowski, Andrzej Wąsicki, Sławomir Rubacha, Marcin Bocheński, Michał Leszczyński
Rzadkie gatunki ptaków obserwowane w województwie lubuskim w latach 2010-2014
Rare species of birds observed in Lubuskie Province in the years 2010-2014
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 1 (2016): 72-97
NOTATKI / NOTES
Łukasz Krajewski, Katarzyna Topolska
Liczne występowanie lepnicy litewskiej Silene lituanica Zapał. 1911 koło Hańska (Polesie, E Polska)
The abundant occurrence of Sweet William catchfly Silene lituanica Zapał. 1911 near Hańsk (Polesie, E Poland)
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 1 (2016): 98-103
Joanna Przybylska
Nowe stanowiska poczwarówki zwężonej Vertigo angustior Jeffreys, 1830 i poczwarówki jajowatej V. moulinsiana (Gastropoda, Stylommatophora) w Wielkopolsce
New sites of the Narrow-mouthed Whorl Snail Vertigo angustior Jeffreys, 1830 and Desmoulin's Whorl Snail V. moulinsiana (Dupuy, 1849) (Gastropoda, Stylommatophora) in Wielkopolska
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 1 (2016): 103-105
Barbara Waldon-Rudzionek, Bogdan Rudzionek
Nowe stanowisko szczeżui chińskiej Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) w Dolinie Noteci (Wielkopolska)
New locality of the Chinese Huge Mussel Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) in the River Noteć valley (Wielkopolska Province, Poland)
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 1 (2016): 105-106
Przemysław Żurawlew, Seweryn Grobelny
Występowanie Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) (Orthoptera: Tettigoniidae) w Polsce
The distribution of Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) (Orthoptera: Tettigoniidae) in Poland
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 1 (2016): 107-112
Paulina Kozina, Rafał Łopucki
Nowe stanowisko modliszki zwyczajnej Mantis religiosa (Mantodea: Mantidae) na Polesiu Lubelskim
New locality of the European Mantis Mantis religiosa (Mantodea: Mantidae) in the Polesie Lubelskie
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 1 (2016): 113-115
Małgorzata Goc, Grzegorz Jędro
Lęg łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus w Słowińskim Parku Narodowym
Whooper Swan Cygnus cygnus breeding in the Słowiński National Park
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 1 (2016): 115-117