Zeszyt 1/2014
Przegląd Przyrodniczy Tom XXV Zeszyt 1
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
Błażej Gierczyk, Anna Kujawa, Andrzej Szczepkowski, Dariusz Karasiński
Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej
Materials to the knowledge of mycobiota of the Białowieża Primeval Forest
Przegląd Przyrodniczy XXV, 1 (2014): 3-36
Grzegorz Dubiel
Obserwacje grzybów z rodzaju Harposporium – pasożytów saprofagicznych nicieni
Observations of Harposporium fungi – parasites of saprophagous nematodes
Przegląd Przyrodniczy XXV, 1 (2014): 37-41
Robert Rozwałka, Katarzyna Renn, Paweł Sienkiewicz
Pająki Araneae i kosarze Opiliones Lednickiego Parku Krajobrazowego (I)
Spiders Araneae and harvestmen Opiliones of the Lednicki Landscape Park
Przegląd Przyrodniczy XXV, 1 (2014): 42-63
Dariusz Konopko, Marcin Stanisław Wilga
Przyczynek do poznania chrząszczy coleoptera Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
A contribution to the staudy of coleoptera in Trójmiejski Landscape Park
Przegląd Przyrodniczy XXV, 1 (2014): 64-71
Grzegorz Michalski, Dorota Anders
Odchylenia od typowej czteropromienistej symetrii ciała u meduz chełbi modrej Aurelia aurita
Deviations from typical tetraradial body symmetry in common jellyfish Aurelia aurita
Przegląd Przyrodniczy XXV, 1 (2014): 72-78
Marcin Warchałowski, Monika Pietraszko, Jan Cichocki, Rafał Szkudlarek
Nowe stwierdzenia nocka orzęsionego Myotis emarginatus na obszarze Beskidów Zachodnich oraz Pogórza Zachodniobeskidzkiego
New observations of Geoffroy’s bat Myotis emarginatus in the Western Beskids and the West-Beskidian Foothils
Przegląd Przyrodniczy XXV, 1 (2014): 79-84
NOTATKI / NOTES
Dariusz Sobczyk
Mądziak psi Mutinus caninus w Sierakowskim Parku Krajobrazowym
Dog stinkhorn Mutinus caninus in Sierakowski Landscape Park
Przegląd Przyrodniczy XXV, 1 (2014): 85-87