Zeszyt 1/2013
Przegląd Przyrodniczy Tom XXIV Zeszyt 1
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
Zmiany w krajobrazie dolin rzecznych Ziemi Lubuskiej w XX wieku i ich konsekwencje dla szaty roślinnej łąk i pastwisk - Changes in the landscape of river valleys in Ziemia Lubuska in 20th century and their consequences for diversity of grassland vegetation - Marta Jermaczek-Sitak Przegląd Przyrodniczy XXIV, 1 (2013): 3-18
Murawy nakredowe nad jeziorami Załom i Dypa koło Człopy - historia badań, użytkowania i ochrony - Lake marl grasslands by Załom and Dypa lakes near Człopa - history of research, utilization and protection - Rafał Ruta Przegląd Przyrodniczy XXIV, 1 (2013): 19-55
Nowe stanowisko Phellinus hippophaëicola H. Jahn (macromycetes) w Gdańsku - A new locality of Phellinus hippophaëicola H. Jahn (macromycetes) in Gdańsk - Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski Przegląd Przyrodniczy XXIV, 1 (2013): 56-60
NOTATKI / NOTES
Nowe stanowiska brzozy niskiej Betula humilis na terenie Niecki Gródecko-Michałowskiej - The new stands of Shrubby Birch Betula humilis in the area of Gródecko-Michałowska Basin - Edyta Kapowicz Przegląd Przyrodniczy XXIV, 1 (2013): 61-67
Nowe stanowisko rozetki wierzbowej Hypocreopsis lichenoides (Tode: Fr.) Seaver (Ascomycota) na Pojezierzu Kaszubskim - A new locality of Willow Gloves Hypocreopsis lichenoides (Tode: Fr.) Seaver (Ascomycota) in the Cashubian Lake District - Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski Przegląd Przyrodniczy XXIV, 1 (2013): 67-71
Stanowisko mądziaka malinowego Mutinus ravenelii (Berk. & M.A. Curtis) E. Fisc h. w południowej Wielkopolsce - A locality of Red Stinkhorn Mutinus ravenelii (Berk. & M.A. Curtis) E. Fisch. in southern Wielkopolska - Eugeniusz Markiewicz Przegląd Przyrodniczy XXIV, 1 (2013): 72-73
Nowe stanowisko zmierzchnicy trupiej główki (Acherontia atropos - Linnaeus, 1758) w Beskidzie Śląskim - A new locality of Death's Head Moth (Acherontia atropos - Linnaeus, 1758) in the Śląski Beskid Mts - Monika Pietraszko Przegląd Przyrodniczy XXIV, 1 (2013): 73-74
Synantropijna populacja gęgawy nad jez. Zbąszyńskim (zachodnia Polska) - Synanthropic population of Greylag Goose Anser anser at the Zbąszyń Lake (western Poland) - Andrzej Jermaczek Przegląd Przyrodniczy XXIV, 1 (2013): 75-77