Zeszyt 4/2012
Przegląd Przyrodniczy Tom XXIII Zeszyt 4
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
ARTYKUŁY:
REJESTR GATUNKÓW GRZYBÓW CHRONIONYCH I ZAGROŻONYCH W POLSCE. CZĘŒĆ VI. WYKAZ GATUNKÓW PRZYJĘTYCH DO REJESTRU W ROKU 2010 - Register of protected and endangered fungi species in Poland. Part VI. A list of species recorded in 2010 - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk Przegląd Przyrodniczy XXIII, 4 (2012): 3-59
PRZYCZYNEK DO POZNANIA MACROMYCETES REZERWATU PRZYRODY "CISOWA" W TRÓJMIEJSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM (POMORZE GDAŃSKIE) - A preliminary report of macromycetes in "Cisowa" nature reserve in Trójmiejski Landscape Park (Gdańskie Pomerania) - Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski Przegląd Przyrodniczy XXIII, 4 (2012): 60-67
NOWE STANOWISKA KOLCÓWKI JABŁONIOWEJ SARCODONTIA CROCEA I DWÓCH INNYCH, RZADKO NOTOWANYCH GATUNKÓW GRZYBÓW NADRZEWNYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA JABŁONIACH MALUS SP. W POLSCE - New localities of the apple tooth fungus Sarcodontia crocea and two other rarely recorded lignicolous fungi growing on apple trees MALUS SP. in Poland - Grzegorz Neubauer, Andrzej Szczepkowski Przegląd Przyrodniczy XXIII, 4 (2012): 68-77
PROSTOSKRZYDŁE (ORTHOPTERA) POWIATU PLESZEWSKIEGO (WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE) - The Orthopterans (Orthoptera) of Pleszewski District (Wielkopolskie Province) - Przemysław Żurawlew, Seweryn Grobelny Przegląd Przyrodniczy XXIII, 4 (2012): 78-97
NOTATKI:
PIERWSZE STWIERDZENIE MAŒLAKA DAGLEZJOWEGO SUILLUS LAKEI (MURRILL) A.H. SM. & THIERS W POLSCE - First recording of the Lake’s Bolete Suillus lakei (Murrill) A.H. Sm. & Th iers in Poland - Wiesława Usewicz Przegląd Przyrodniczy XXIII, 4 (2012): 98-101
MONITORING KANI RUDEJ MILVUS MILVUS I KANI CZARNEJ MILVUS MIGRANS NA TERENIE NADLEŒNICTWA MIĘDZYRZECZ (WOJ. LUBUSKIE, POLSKA ZACHODNIA) - Monitoring of the Red Kite Milvus milvus and the Black Kite Milvus migrans in the area of Międzyrzecz Forest District (Lubuskie Province, Western Poland) - Michał Bielewicz Przegląd Przyrodniczy XXIII, 4 (2012): 101-106
STAN POZNANIA FAUNY NIETOPERZY KOTLINY OŒWIĘCIMSKIEJ (POŁUDNIOWA POLSKA) - State of knowledge of bat fauna of the Oświęcim Basin (Southern Poland) - Robert W. Mysłajek, Korneliusz Kurek, Tomasz Jonderko, Katarzyna Tołkacz, Natalia Kisza, Sabina Nowak Przegląd Przyrodniczy XXIII, 4 (2012): 107-111