Zeszyt 1/2017
Przegląd Przyrodniczy Tom XXVIII Zeszyt 1
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
Piotr Kobierski, Roman Ryś
Rozmieszczenie wybranych taksonów roślin naczyniowych na obszarze powiatu żarskiego (Zachodnia Polska)
Distribution of selected taxa of vascular plants in Żary District (Western Poland)
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 1 (2017): 3-42
Krzysztof Spałek
Żabiniec trawolistny Alisma gramineum Lej. w stawach hodowlanych południowo-zachodniej Polski - rozmieszczenie, warunki występowania
Alisma gramineum Lej. in the fishponds of south-western Poland - distribution, occurrence conditions
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 1 (2017): 43-50
Krzysztof Spałek
Szuwar sitowia korzenioczepnego Scirpetum radicantis Hejný in Hejný et Husák 1978 w Słowińskim Parku Narodowym
Scirpetum radicantis Hejný in Hejný et Husák 1978 in the Słowiński National Park (N Poland)
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 1 (2017): 51-58
Błażej Gierczyk, Tomasz Ślusarczyk, Andrzej Szczepkowski, Anna Kujawa
XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej
22st Exhibition of Fungi of the Białowieża Forest. Materials to the knowledge of mycobiota of the Białowieża Primeval Forest.
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 1 (2017): 59-84
Paweł Buczyński, Małgorzata Kłonowska-Olejnik, Andrzej Łabędzki, Janusz Majecki
Materiały do poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera) potoków i torfowisk Karkonoskiego Parku Narodowego
Materials to the knowledge of aquatic beetles (Coleoptera) of streams and peat bogs in the Karkonosze National Park
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 1 (2017): 85-90
Marek Miłkowski
Przyczynek do poznania chrząszczy (Insecta: Coleoptera) Parku Zdrojowego w Nałęczowie
Contribution to the knowledge of beetles (Insecta: Coleoptera) of the Health Resort Park in Nałęczów
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 1 (2017): 91-100
Przemysław Stolarz, Jarosław Stolarz, Grzegorz Lesiński
Sezonowa zmienność pokarmu uszatki Asio otus w dolinie dolnej Pilicy
Seasonal changes in the diet of the Long-eared Owl Asio otus in the lower Pilica River valley
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 1 (2017): 101-106
NOTATKI / NOTES
Paweł Czechowski, Krzysztof Gajda
Obserwacje lecichy białoznacznej Orthetrum albistylum (Selys, 1848) (Odonata: Libellulidae) w Województwie Lubuskim
The records of the White-tailed Skimmer Orthetrum albistylum (Selys, 1848) (Odonata: Libellulidae) in Lubuskie Province
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 1 (2017): 107-110
Rafał Bobrek, Monika Górska
Wysoko położone stanowisko biegacza urozmaiconego Carabus (Hygrocarabus) variolosus Fabricius, 1787 (Coleoptera: Carabidae) w Beskidzie Żywieckim (Karpaty Zachodnie)
High-altitude locality of the ground beetle Carabus (Hygrocarabus) variolosus Fabricius, 1787 (Coleoptera: Carabidae) in the Beskid Żywiecki (Western Carpathians)
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 1 (2017): 111-114
Przemysław Żurawlew, Stanisław Czachorowski, Edyta Buczyńska
Materiały do poznania chruścików (Trichoptera) Powidzkiego Parku Krajobrazowego
Materials to the knowledge of caddisflies (Trichoptera) of the Powidz Landscape Park
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 1 (2017): 114-117
Paulina Kozina, Rafał Łopucki
Kolejne stanowisko modliszki zwyczajnej Mantis religiosa religiosa na terenie Polesia Lubelskiego
Another site of the Praying Mantis Mantis religiosa religiosa in Polesie Lubelskie
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 1 (2017): 117-121
Paweł Czechowski, Alicja Dubicka
Późna obserwacja dymówki Hirundo rustica na Ziemi Lubuskiej
Late record of the Barn Swallow Hirundo rustica in Ziemia Lubuska
Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 1 (2017): 121-123
RECENZJE / REVIEWS
Paweł Czechowski, Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Grzegorz Jędro, Sławomir Rubacha, Andrzej Wąsicki. 2016. Ptaki powiatu zielonogórskiego. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 219 ss., cena: 35 zł. Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 1 (2017): 124-125
Krzysztof Dudek, Leszek Jerzak, Piotr Tryjanowski. Zwierzęta konfliktowe w miastach. 2016. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. ISBN 978-83-63564-02-5, 229 ss., 122 kolorowe fotografie, kilkadziesiąt rycin, tabele, bogata bibliografia. Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 1 (2017): 125-127