Zeszyt 3-4
Przegląd Przyrodniczy Tom XVII Zeszyt 3-4
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
ARTYKUŁY / ARTICLES:

Lesław Wołejko, Wanda Bacieczko

szata roślinna rezerwatu "starty załom" koło człopy

Vegetation cover of the "Stary Załom" reserve near Człopa
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 3-4 (2006): 3-36

Tomasz Zgoła, Józef Szoszkiewicz, Krzysztof Szoszkiewicz, Jerzy Kupiec, Ewa Rembiałowska

Nowe spojrzenie na ochronę siedlisk o znaczeniu europejskim wykorzystywanych jako użytki zielone na obszarze niżowej polski

New perspective on conservation of natural habitats of European significance utilized as permanent grasslands in Polish lowlands.
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 3-4 (2006): 37-46

Dawid Marczak, Danuta Pepłowska-Marczak

Kózkowate i bogatokowate (coleoptera: cerambycidae, buprestidae) leśnictwa nerwik

Studies into Longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) and Jewel beetles (Coleoptera, Buprestidae) carried out in the area of Nerwik Forestry District
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 3-4 (2006): 47-62

Andrzej Życzyński, Michał Kiewicz

Ocena realizacji planu ochrony herpetofauny w parku im. J. Piłsudskiego (Pola mokotowskie)

Evaluation of attempt to herpetofauna conservation in local municipal park Pola Mokotowskie in Warsaw
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 3-4 (2006): 63-71

Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Grzegorz Jędro, Sławomir Rubacha

Liczebność, rozmieszczenie i ekspansja kląskawki Saxicola rubicola w województwie lubuskim w latach 1995-2006

Abudance, distribution and expansion process of the Stonechat Saxicola rubicola in Lubuskie Provincie in the years 1995-2006
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 3-4 (2006): 73-79
NOTATKI / NOTES:
Paweł Czechowski, Grzegorz Jędro, Adam Sobolewski

Obserwacje morneli Charadrius morinellus na ziemi lubuskiej

Sightings of dotterel Charadrius Morinellus on Lubusz Land
Przegląd Przyrodniczy, XVII, 3-4 (2006): 80-81