Propozycja dla tego województwa ma charakter roboczy.  Przedstawia ona aktualny stan wciąż trwających prac nad zgromadzeniem informacji o obiektach zasługujących na ochronę rezerwatową. Punktem wyjścia były propozycje z wykonanych w całym województwie inwentaryzacji przyrodniczych gmin (Biuro Konserwacji Przyrody) opublikowane swego czasu na nieistniejącym już wojewódzkim portalu internetowym. Są one stopniowo weryfikowane, uzupełniane o nowe zgłoszenia i uszczegóławiane. Osoby mające dane terenowe o proponowanych obiektach lub o innych obiektach zasługujących na ochronę proszone są o kontakt z koordynatorem (dane kontaktowe: Paweł Pawlaczyk pawel.pawlaczyk[at]kp.org.pl).

Zamieszczona tu wersja danych jest aktualna na 1.03.2024 r.

Od 2016 r. (tj. od czasu rozpoczęcia naszych prac nad koncepcją) w tym województwie powstały rezerwaty: Wiązy Reskie (2016), Bagno Iglickie (2016), Klif w Dziwnówku (2017), Klif w Łukęcinie (2017), Łąki Bobolickie (2017), Wydmy między Dźwirzynem a Grzybowem (2017), Wapienny Las (2018), Mechowisko Manowo (2018), Cisy Sosnowickie im. Tomasza Szeszyckiego (2022), Źródliska Biegały (2022); Kamienieckie Wąwozy im prof. Janiny Jasnowskiej  (2023 r.), Wysoka Skarpa Rzeki Tywy (2023 r.); powiększono rezerwat Łazy (2021).

 


 


Mapę można także przeglądać w serwisie UMap na pełnym ekranie (strona otworzy się w nowym oknie).

 

 

Więcej informacji o każdym z rezerwatów będzie można znaleźć w opracowywanej książce "Rezerwaty przyrody w woj. zachodniopomorskim", która będzie dostępna w naszym Sklepie oraz w plikach *shp (PLIK ZIP)