Stacja Terenowa Klubu Przyrodników w Owczarach stanowi doskonałą bazę wypadową do licznych, wartych odwiedzenia miejsc w regionie Ujście Warty. Poniżej wymieniamy najważniejsze z nich:

OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO:

Park Narodowy „Ujście Warty” – jedna z najważniejszych ostoi ptasich w Polsce, o każdej porze roku natrafimy tu na wiele unikatowych gatunków, a wiosną i jesienią zaobserwujemy niespotykane nigdzie indziej w Polsce ogromne ilości przelotnych ptaków, z gęsią zbożową na czele, dla której teren Parku stanowi miejsce największej koncentracji w Europie (do 200 000 osobników).

Park Krajobrazowy „Ujście Warty” – chroniący cenne elementy krajobrazu regionu, związane z dolinami Odry i Warty, obfitujący w liczne rzadkie siedliska przyrodnicze i gatunki.

Rezerwat stepowy „Pamięcin” – chroniący bardzo rzadkie w tej strefie klimatycznej zbiorowiska ciepło- i sucholubnych muraw,

Rezerwat „Dolina Postomi” – leżący koło Lemierzyc, chroniący dobrze zachowany las liściasty z wieloma rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt.

Rezerwat „Łęgi Słubickie” – ciągnący się wzdłuż Odry na północ i na południe od Słubic kompleks naturalnych lasów łęgowych.

ZABYTKI ARCHITEKTURY:

Twierdza Kostrzyn – wzniesiona w XVI wieku, z wieloma dobrze zachowanymi elementami, oraz ruinami zamku i kościoła.

Forty w Żabicach , Czarnowie, Sarbinowie i Gorgast (Niemcy) – powstały dookoła Twierdzy Kostrzyn, największy z nich znajduje się w Sarbinowie.

Zespół pałacowo – folwarczno – parkowy w Dąbroszynie – z pałacem z XVI wieku, oraz otaczającym go urokliwym starym parkiem, z wieloma drzewami pomnikowymi.

Zamek zakonu Joannitów w Słońsku – do dziś zachowały się już tylko ruiny tego sięgającego swą historią roku 1341 zamku.

Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Słońsku – ceglana budowla z przełomu XV i XVI wieku, z zabytkowym wyposażeniem.

Kościół w Górzycy – zbudowany w XIII wieku z kamienia polnego,obecnie otynkowany.

Kościół p.w. Świętego Józefa w Dąbroszynie – zbudowany w XVI wieku, w jego wnętrzu znajduje się mauzoleum i sarkofag, oraz zabytkowe wyposażenie.

MUZEA:

Muzeum Twierdzy Kostrzyn
Muzeum Obozu Koncentracyjnego Słońsk ( Sonnenburg )
Muzeum Pomp w siedzibie PN „Ujście Warty” w Chyrzynie

WYPOCZYNEK:

Wypożyczalnia kajaków w Biurze Turystyki Przyrodniczej „Dudek” w Słońsku
Rancho w Drzecinie ze stadniną koni, jeziorem i plażą.

CYKLICZNE IMPREZY PRZYRODNICZE I KULTURALNO – ROZRYWKOWE:

Przystanek Woodstock – Kostrzyn – lipiec- sierpien
Dni Kostrzyna – Kostrzyn – czerwiec
Dni Twierdzy – Kostrzyn – czerwiec
Międzynarodowy plener malarski – Kostrzyn – wrzesień
Wiosenne spotkanie z łąką – Owczary - kwiecień
Letnie spotkanie z Łąką – Owczary – lipiec
Jesienne spotkanie z sadem – Owczary – wrzesień
Zloty rzeczpospolitej ptasiej – Słońsk – kwiecień - wrzesień

W okolicach Owczar istnieje kilkanaście tras rowerowych, z których szczególnie popularna jest biegnąca wałem przeciwpowodziowym ze Słubic do Kostrzyna.

Więcej informacji o okolicy :

http://www.slonsk.pl/
http://www.slonsk.republika.pl/
http://www.pnujsciewarty.gov.pl
http://www.tps-unitisviribus.org.pl/