owczary

Jak nas znaleźć?
Stacja położona jest w północno-zachodniej części województwa lubuskiego, w powiecie słubickim, w gminie Górzyca, we wsi Owczary. Cały kompleks Stacji (budynki wraz z przylegającym obszarem muraw) rozciąga się na krawędzi doliny Odry. Dojechać tu można samochodem (Owczary leżą przy trasie Kostrzyn-Słubice), pociągiem (do Górzycy oddalonej od Owczar 2 km), albo autobusem (przystanek w samej wsi, 50 m od Stacji).

Czym się zajmujemy?
Stacja Terenowa powstała w celu objęcia czynną ochroną dobrze zachowanych muraw kserotermicznych w okolicy Owczar. W ramach działalności edukacyjnej została udostępniona ścieżka przyrodnicza na murawy oraz powstało jedyne w Polsce Muzeum Łąki i ogródek botaniczny prezentujący rośliny różnych typów łąk. W celu promowania turystyki przyjaznej środowisku stworzyliśmy w Stacji bazę noclegową w postaci schroniska turystycznego. Z czasem nasza działalność objęła także zachowanie tradycyjnych elementów krajobrazu rolniczego. Zajęliśmy się więc uprawą zachowawczą starych odmian drzew owocowych i ginących chwastów polnych. Założyliśmy szkółkę i sad ze starymi odmianami drzew owocowych oraz ogródek chwastów. W oparciu o naszą działalność prowadzimy zajęcia edukacyjne dla różnych grup wiekowych i organizujemy cykliczne imprezy promocyjne: Letnie i Wiosenne Spotkania z Łąką i Spotkanie z Sadem. W Stacji dysponujemy wypożyczalnią sprzętu turystycznego (rowery, lornetki) i udostępniamy nasze zbiory biblioteczne o tematyce przyrodniczej.

Kogo zapraszamy?
Każdego kogo interesuje przyroda i jej ochrona. Do Owczar można przyjeżdżać przez cały rok. Na kilka godzin, albo na kilka dni. Nasza oferta jest skierowana zarówno dla grup zorganizowanych jak i turystów indywidualnych. Można skorzystać nie tylko z naszej bazy noclegowej, ale i z oferty zajęć edukacyjnych. Zajęcia merytorycznie i metodycznie dostosowane są do wieku i poziomu zainteresowań uczestników oraz pory roku i czasu, jakim dysponuje grupa. Dla dzieci prowadzone są w formie zabaw i prelekcji. Istnieje możliwość modyfikowania tematów zajęć oraz zorganizowania zajęć terenowych w innych obiektach. Tematyka oraz szczegóły wymagają indywidualnych ustaleń. Jako organizacja pozarządowa chętnie korzystamy z pracy wolontariuszy, dlatego zapraszamy chętnych do wszelkiej pomocy: w czynnej ochronie muraw - przy wypasie owiec albo wycince zakrzewień, przy sianokosach oraz pracach w szkółce i sadzie.

Pracownicy Stacji:
Ewa Drewniak

Kontakt:
Stacja Terenowa w Owczarach, Owczary 17, 69-113 Górzyca,
(tel. 095 7591220, e-mail: owczary[at]kp.org.pl)