Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przetargów nieograniczonych na wykonanie urządzeń piętrzących ochrony torfowisk: Bielawa, Łebskie Błota, Czarne Bagno, Torfowisko Pobłockie (pliki ZIP)