Zeszyt 1/2010
Przegląd Przyrodniczy Tom XXI Zeszyt 1
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
ARTYKUŁY:
PONOWNE ODKRYCIE KOŚLACZKA STOŻKOWATEGO ANACAMPTIS PIRAMIDALIS - GATUNKU STORCZYKA UZNANEGO ZA WYMARŁY W POLSCE - Rediscovery of pyramidal orchid Anacamptis piramidalis - a species of orchid recognized as extinct in Poland - Paweł Pluciński Przegląd Przyrodniczy XXI, 1 (2010): 3-7
REJESTR GATUNKÓW GRZYBÓW CHRONIONYCH I ZAGROŻONYCH W POLSCE. CZĘŚĆ III. WYKAZ GATUNKÓW PRZYJĘTYCH DO REJESTRU W ROKU 2007 - Register of protected and endangered fungi species in Poland. Part III. A list of species recorded in 2007 - Anna Kujawa, Błażej Gierczyk Przegląd Przyrodniczy XXI, 1 (2010): 8-53
NOWE STANOWISKA SUCHOGŁÓWKI KOROWEJ PHLEOGENA FAGINEA (FR.: FR.) LINK W OKOLICY SAMBOROWA (TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY) - New localities of Phleogena faginea (Fr.: Fr Link) in the vicinity of Samborowo (Trójmiejski Landscape Park) - Marcin Stanisław Wilga Przegląd Przyrodniczy XXI, 1 (2010): 54-59
NOWE STANOWISKA GNOJANKI RÓŻOWAWEJ BOLBITIUS COPROPHILUS (PECK) HONGO W POLSCE - New localities of Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo in Poland - Barbara Kudławiec, Anna Kujawa, Tomasz Ślusarczyk, Błażej Gierczyk Przegląd Przyrodniczy XXI, 1 (2010): 60-64
ZAGĘSZCZENIE ORAZ CHARAKTERYSTYKA MIEJSC LĘGOWYCH DZIĘCIOŁA CZARNEGO DRYOCOPUS MARTIUS I SINIAKA COLUMBA OENAS W PARKU MUŻAKOWSKIM (WOJ. LUBUSKIE) W ROKU 2004 - Density and characteristics of breeding sites of Black Woodpecker Dryocopus martius and Stock Pigeon Columba oenas in Mużakowski Park (Lubuskie Province) in the year 2004 - Joanna Jeleń Przegląd Przyrodniczy XXI, 1 (2010): 65-75
PTAKI LĘGOWE REZERWATÓW BUCZYNA SZPROTAWSKA I ANNABRZESKIE WĄWOZY (WOJ. LUBUSKIE) - The breeding birds in nature reserves Buczyna Szprotawska and Annabrzeskie Wąwozy (Lubuskie Province) - Andrzej Jermaczek Przegląd Przyrodniczy XXI, 1 (2010): 76-82
NOTATKI:
NOTATKI MIKOLOGICZNE Z OKOLIC OSTRZYC (KASZUBSKI PARK KRAJOBRAZOWY) - UZUPEŁNIENIE - A supplement to the mycological notes from the area of Ostrzyce (Kaszubski Landscape Park) - Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski Przegląd Przyrodniczy XXI, 1 (2010): 83-85
NOWE STANOWISKO PHASIA AURIGERA (EGGER, 1860) W PÓŁNOCNEJ POLSCE (UTM XA 25) - A new locality of Phasia aurigera (Egger, 1860) in northern Poland (UTM XA 25) - Jan Jakubczyk Przegląd Przyrodniczy XXI, 1 (2010): 85-86
WSPOMNIENIA:
Marian Lewandowski 24.05.1946 - 21.03.2010 Przegląd Przyrodniczy XXI, 1 (2010): 87-88
RECENZJE:
Zamachowski W. (red.) 2006. Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny. VIII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 27-28 września. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, ss. 210+VI. Przegląd Przyrodniczy XXI, 1 (2010): 89-90