Warta to największy prawy dopływ Odry i trzecia pod względem wielkości rzeka w Polsce. Płynąc od Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej do Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej narażona jest na różnorodne formy antropopresji. Obok terenów silnie przekształconych zachowały się nad Wartą liczne, wciąż nietknięte obszary, stanowiące jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Polski Środkowej. Krajobraz meandrującej rzeki jest rzadko spotykanym widokiem, który jednak bardzo szybko może ulec degradacji na skutek presji człowieka.