Waldemar Heise - Cenne siedliska zagrożonych gatunków roślin obszaru Łąk Drewnicko - Mikoszewskich (pdf)

Małgorzata Idaczek - Walory turystyczne Środkowej Wisły i możliwości ich wykorzystania dla rozwoju regionu (pdf)

Bogusława Mróz - Łąki zalewowe przy ujściu Wkry i Narwi - o walorach przyrodniczych i potrzebie ich ochrony (pdf)

Kinga Pawlikowska - Lasy łęgowe w dolinie Wisły i ich ochrona na przykładzie Ruskiej Kępy (pdf)

Piotr Rydzkowski, Aleksandra Szurlej - Drewnicko-Mikoszewskie łąki jako zagrożone siedlisko wielu gautnków ptaków siewkowych - o potrzebie ochrony (pdf)